Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Landsdækkende netværk for sygeplejersker

Du kan deltage i eller starte et netværk for sygeplejersker i hele landet. Find et netværk, der passer til dig og se, hvordan DSR hjælper dig med at starte et netværk.

Vil du netværke med andre sygeplejersker?

Et netværk for sygeplejersker, skaber relationer mellem medlemmer af DSR og giver dig ny viden og ideer. Læs om, hvordan du finder dit netværk og se, hvordan du starter et landsdækkende netværk for sygeplejersker med støtte fra DSR.

Hvad får du af at netværke

Det skaber værdi at være en del af et stærkt netværk, hvor du både giver og får viden og erfaringer. Vi lever i en kompleks tid, hvor arbejdsmarkedet, dit job og din funktion udvikler og forandrer sig hurtigt. Hvis du deltager i et netværk for sygeplejersker, kan du opleve at netværket bliver en god hjælp og en stærk ressource for dig, fordi det giver:

 • Mulighed for at lære andre sygeplejersker på tværs af landet at kende i forhold til sygeplejefaglige eller organisatoriske interesser
 • Adgang til landsdækkende videndeling og løsninger på problemstillinger
 • Rum for dialog og sparring indenfor netværkets tema
 • Mulighed for at videregive egen viden og være en del af noget nyt

Netværket kan give dig et fortroligt ’frirum’ til inspiration, meningsudveksling, videndeling og sparring. Måske kan det, at du bliver en del af et frivilligt aktivt landsdækkende netværk, også være med til at forstærke din egen værdi, som du kan bruge i forhold til din videre karriere…?

Find dit netværk
Du kan deltage i et eksisterende landsdækkende netværk, hvor du får viden og mulighed for at erfaringsudveksle med andre medlemmer og sygeplejersker. Log ind og find dit landsdækkende netværk.

Start dit eget netværk  

Få fælles interesser med andre sygeplejersker og start et landsdækkende netværk. Dansk Sygeplejeråd hjælper netværket i gang med tilbud om en netværkspakke.

Et landsdækkende netværk i DSR kan have mange eller få medlemmer og kan etableres over en lang eller kort periode.  

Det er vigtigt, at du og de andre i netværket har et fælles sygeplejefagligt eller DSR-fagligt fundament og udgangspunkt. I skal gerne kunne genkende de problematikker og dilemmaer, der bliver taget op i netværket. Det giver samhørighed, anerkendelse og mod til egen- eller kollektiv handling. Derfor skal det stå klart, hvem det landsdækkende netværkstilbud henvender sig til.

Du kan som medlem få hjælp til at starte et landsdækkende netværk, som enten har et:

  • Sygeplejefagligt og landsdækkende tema eller interesse
  • DSR-fagligt og landsdækkende tema eller interesse

Du kan være initiativtageren til det landsdækkende netværk og derfor være den, der skal facilitere arbejdet og aktiviteterne i netværket.

Et landsdækkende netværk kan opstå som følge af en sygeplejefaglig interesse eller en DSR-faglig interesse, som ikke kan dækkes af fx et medlemskab i et fagligt selskab, et lokalt netværk eller et TR-kollegie.

Sådan opretter du et landsdækkende netværk

Er du initiativtager eller tovholder for et landsdækkende netværk for medlemmer af DSR, hjælper DSR dig godt fra start med en netværkspakke. For at få del i den, skal du sende en ansøgning om at få oprettet dit eller jeres landsdækkende netværk, der skal godkendes af DSR's politiske ledelse.

Sådan er ansøgningsforløbet

 1. Udfyld ansøgningsskemaet (word-fil) og gem det som en fil på din computers skrivebord.
 2. Send ansøgningsskemaet til DSR på mail: Landsdaekkendenetvaerk@dsr.dk
 3. Når dit landsdækkende netværk er godkendt af DSR's politiske ledelse, bliver du kontaktet af DSR for at tale om, hvordan du kan lægge en plan for, hvordan netværket kommer i gang.

Det landsdækkende netværk drives af jer selv, men Dansk Sygeplejeråd vil gerne støtte og følge jeres landsdækkende netværk i de første seks måneder af netværkets levetid.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en administrativ medarbejder i DSR, kursusadm@dsr.dk, eller specialkonsulent Lene Schade Jensen.

Netværkspakke: Få hjælp til at starte et netværk

DSR's netværkspakke til opstart indeholder følgende, som du kan gøre brug af, når din ansøgning om et landsdækkende netværk i regi af DSR er godkendt:

  • Konsulentbistand
  • Mødelokaler
  • Dækning af nogle transportudgifter
  • Zoom-licens
  • Støtte til arrangementer

Har du spørgsmål til indholdet i netværkspakken, er du velkommen til at kontakte en administrativ medarbejder i DSR, kursusadm@dsr.dk, eller specialkonsulent Lene Schade Jensen.

Forskellen på et landsdækkende netværk og et fagligt selskab

Et landsdækkende netværk skal ikke sammenlignes med et  fagligt selskab, som har en mere formel struktur med fx valg til bestyrelse, generalforsamlinger og kontingent. 

Et landsdækkende netværk fungerer, når alle, der indgår i det, deltager med fx viden, erfaringer og interesse. Et landsdækkende netværk fungerer derfor på baggrund af deltagernes forventninger og ønsker samt spilleregler for at indgå i netværket.

Desuden er det muligt at oprette et landsdækkende netværk, der enten har en kort eller lang tidshorisont alt afhængig af, hvad der er netværkets formål og mål. Dette til forskel fra fx et fagligt selskab, der arbejder på den lange bane ud fra vedtagne vedtægter, afholder generalforsamlinger og skal aflægge regnskab.