Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Om faglige selskaber

Et fagligt selskab er et netværk af sygeplejersker, der på landsplan styrker udviklingen af de mange forskellige interessefelter i sygeplejen.

Hvad er et fagligt selskab?

Et fagligt selskab tilbyder faglig udvikling, erfaringsudveksling og refleksion midt i et kollegialt sammenhold på tværs af landsdele og landegrænser.

Der findes i dag 34 faglige selskaber i DSR, hvor det er muligt at udvikle egne og hinandens faglige kompetencer, initiere ny viden og præge sundhedsudviklingen og debatten, der følger i dens kølvand.

Målet er, at faglige selskaber funderes solidt i sygeplejerskers hverdag og den kliniske udvikling.

På den måde vil sygeplejersker fra de faglige selskaber i stadig stigende grad være naturlige interessenter i råd, nævn og udvalg, hvor de kan bidrage med ekspertudtalelser og høringssvar på det ønskede faglige niveau.

Det er også hensigten, at de faglige selskaber skal formidle forsknings- og udviklingsarbejder, anvise områder der bør udvikles og forskes i samt deltage i udarbejdelse af strategier for, hvordan den fagprofessionelle udvikling styrkes.

Hvad kan et fagligt selskab?

I et tiltagende specialiseret sundhedsvæsen har faglighed en meget stor betydning.

Her spiller de faglige selskaber en enorm betydning, fordi de er med til at tilbyde og udvikle:

Faglige kompetencer

 • Ajourføre og videreudvikle dine sygeplejefaglige kompetencer og være med til at støtte din faglige udvikling på et specifikt område
 • Udvikle den kliniske sygepleje og inspirere til faglig udvikling
 • Styrke dit faglige netværk og det kollegiale sammenhold
 • Være indgang til internationalt samarbejde
 • Gøre sygeplejen synlig i sundhedsdebatten
 • Bidrage med økonomisk støtte til kurser, konferencer, samarbejde m.m.

Projektarbejde og forskning

 • Udvikle forudsætninger for forskning
 • Være indgang til at deltage i nationale kvalitetsudviklingsprojekter

Kompetenceudvikling

 • Udvikle dine evner til vejledning og supervision af sygeplejestuderende og andre samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet
 • Tilbyde kortere og længerevarende uddannelsesaktiviteter
 • Bidrage med økonomisk støtte til kurser, konferencer, samarbejde m.m.

Sådan fungerer et fagligt selskab

Et fagligt selskab har sin egen bestyrelse og får årligt tilskud fra Dansk Sygeplejeråd.

Medlemmer i et fagligt selskab betaler et årligt kontingent, som fastsættes af det enkelte faglige selskab.

Bestyrelsen af et fagligt selskab vælges ved urafstemning eller på en stiftende generalforsamling.

På generalforsamlingen diskuteres blandt andet det næste års faglige indsatsområder.

Aktiviteter i løbet af året er fx:

 • Gæsteforelæsninger
 • Seminarer
 • Årskurser
 • Landskurser
 • Forskellige former for uddannelsesaktiviteter, hvor det faglige selskab i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd planlægger modulkurser og længerevarende efteruddannelser.
 • Udgivelse af nyhedsblade og særtryk med specielle temaer