Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Om faglige selskaber

Et fagligt selskab er et netværk af sygeplejersker, der på landsplan styrker udviklingen af de mange facetter af sygeplejen.

Hvad er et fagligt selskab?

Et fagligt selskab tilbyder faglig udvikling, erfaringsudveksling og refleksion midt i et kollegialt sammenhold på tværs af landsdele og landegrænser.

Der findes i dag 34 faglige selskaber i DSR, hvor det er muligt at udvikle egne og hinandens faglige kompetencer, initiere ny viden og præge sundhedsudviklingen og debatten, der følger i dens kølvand.

Målet er, at faglige selskaber funderes solidt i sygeplejerskers hverdag og den kliniske udvikling.

På den måde vil sygeplejersker fra de faglige selskaber i stadig stigende grad være naturlige interessenter i råd, nævn og udvalg, hvor de kan bidrage med ekspertudtalelser og høringssvar på det ønskede faglige niveau.

Det er også hensigten, at de faglige selskaber skal formidle forsknings- og udviklingsarbejder, anvise områder der bør udvikles og forskes i samt deltage i sygeplejens udvikling.

Hvad kan et fagligt selskab?

I et tiltagende specialiseret sundhedsvæsen har sygeplejefaglighed en meget stor betydning.

Her spiller de faglige selskaber en enorm betydning, fordi de er med til at tilbyde og udvikle:

Faglige kompetencer

 • Ajourføre og videreudvikle sygeplejefaglige kompetencer og være med til at støtte den kliniske sygeplejefaglige udvikling på et specifikt område
 • Styrke faglige netværk og det kollegiale sammenhold mellem medlemmer af DSR
 • Gøre sygeplejen synlig eksternt, fx i sundhedsdebatten
 • Mulighed for at deltage i internationalt samarbejde

Projektarbejde og forskning

 • Udvikle forudsætninger for forskning
 • Være indgang til at deltage i nationale kvalitetsudviklingsprojekter

Kompetenceudvikling

 • Udvikle evner til vejledning og supervision af kollegaer, sygeplejestuderende og andre samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet
 • Tilbyde kursus- og uddannelsesaktiviteter
 • Bidrage med økonomisk støtte til kurser, konferencer, samarbejde m.m.

Sådan fungerer et fagligt selskab

Medlemmer i et fagligt selskab betaler et årligt kontingent (200-400 kr. årligt), som fastsættes af det enkelte faglige selskab.

Et fagligt selskab har sin egen bestyrelse.

Bestyrelsen af et fagligt selskab vælges på en generalforsamling.

På generalforsamlingen diskuteres blandt andet det næste års faglige indsatsområder.

Aktiviteter i løbet af året er fx:

 • Gæsteforelæsninger
 • Seminarer
 • Årskurser/Landskurser
 • Forskellige former for uddannelsesaktiviteter
 • Udgivelse af nyhedsbreve og/eller nyhedsblade på egen hjemmeside eller App