Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Om faglige selskaber

Et fagligt selskab er et netværk af sygeplejersker, der på landsplan styrker udviklingen af de mange forskellige interessefelter i sygeplejen.

Hvad er et fagligt selskab?

Kort og godt kan man sige, at et fagligt selskab kan tilbyde faglig udvikling og refleksion midt i et kollegialt sammenhold på tværs af landsdele og landegrænser.

Der findes i dag 35 faglige selskaber, hvor det er muligt at udvikle egne og andres kundskaber og kvalifikationer, initiere ny viden og præge sundhedsudviklingen og den debat, der følger i dens kølvand.

Både de faglige selskaber og Dansk Sygeplejeråd håber, at de faglige selskaber i de kommende år vil blive så solidt funderet i sygeplejerskers hverdag og den kliniske udvikling, at de i stadig tiltagende grad vil være at finde som naturlige interessenter i råd, nævn og udvalg, hvor de faglige selskaber kan bidrage med ekspertudtalelser og høringssvar på det ønskede niveau. Det er også hensigten, at de faglige selskaber i endnu højere grad skal formidle forsknings- og udviklingsarbejder, anvise de områder, der bør udvikles og forskes i samt deltage i udarbejdelse af strategier for, hvordan den professionelle udvikling kan styrkes.

Hvad kan et fagligt selskab?

I et mere og mere specialiseret sundhedsvæsen får faglighed større og større betydning. Derfor er de faglige selskaber vigtigere end nogensinde før idet de kan være med til at:

 • Ajourføre og videreudvikle dine sygeplejefaglige kundskaber
 • Udvikle den kliniske sygepleje generelt
 • Inspirere til faglig udvikling
 • Sikre at du hurtigt kan udvikle et højt fagligt niveau på et specifikt område
 • Tilbyde kortere og længerevarende uddannelsesaktiviteter
 • Styrke dit faglige netværk og det kollegiale sammenhold
 • Være indgang til internationalt samarbejde
 • Udvikle forudsætninger for forskning
 • Udvikle dine evner til vejledning og supervision af sygeplejestuderende og andre samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet
 • Være indgang til at deltage i nationale kvalitetsudviklingsprojekter
 • Gøre sygeplejen synlig i sundhedsdebatten
 • Bidrage med økonomisk støtte til kurser, konferencer, samarbejde m.m.

Sådan fungerer et fagligt selskab

Alle faglige selskaber har sin egen bestyrelse og får årligt tilskud fra Dansk Sygeplejeråd. Kontingentet for det enkelte faglige selskab fastsættes af selskabet.

Bestyrelsen af et fagligt selskab vælges ved urafstemning eller på en stiftende generalforsamling. På generalforsamlingerne diskuteres blandt andet det næste års faglige indsatsområder. Aktiviteter i løbet af året kan være gæsteforelæsninger, seminarer, årskurser eller landskurser. Der afholdes også forskellige former for uddannelsesaktiviteter, hvor det faglige selskab i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd planlægger nye modulkurser og længerevarende efteruddannelser. Dertil kommer, at det faglige selskab udgiver nyhedsblade og særtryk med specielle temaer.