Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2016 nr. 4

Læs online Download
ff0416_forside - magasinforsiden

Trialog: Demens

Demens udfordrer sygeplejersker

Folkesygdommen demens koster det danske samfund dyrt både menneskeligt og økonomisk. Den stiller store krav til sygeplejerskernes viden om forebyggelse, støtte, pleje og behandling af borgere med demens og deres pårørende.

Demens er mere end 200 sygdomme

Demens er tegn på sygdom i hjernen og viser sig ved svækkede kognitive funktioner. Demens rammer oftest personer over 65 år. Tidlige symptomer er bl.a. svækket hukommelse, og den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom.

Sygeplejersker kan afhjælpe demens-tabu

Sygeplejersker vil med jævne mellemrum møde patienter med symptomer på demens, ofte før diagnosen er stillet, og de skal altid reagere på eventuelle observationer.

Demens skygger for andre sygdomme

Mennesker med demens er ofte ældre, og forekomsten af komorbiditet er derfor høj. Sygeplejersker har en koordinerende opgave med at forebygge, opspore og behandle ikke blot demenssygdommen, men i høj grad også de andre sygdomme.

Hold udkig efter de belastede pårørende

Demens slider mere på de pårørende end andre kroniske sygdomme som diabetes og KOL. Sygeplejersker skal spotte de belastede pårørende, oplyse dem og præsentere tilbud om aflastning.

Demensvenlige sygehuse har en strategi

”Demensvenlig” går igen i mange beskrivelser af, hvordan både regering, kommuner og regioner ønsker eller allerede tilrettelægger deres tilbud om pleje og behandling til mennesker med demens.

Ny Praksis

Nemmere at fortælle om kønnet

Fosterdiagnostik I: Sonografer kan nu sætte ord på, hvad mulighederne og begrænsningerne er for at kunne udtale sig om fosterets køn, når de scanner.

God kemi giver bedre behandling

Psykiatri I: At en psykiatrisk patient har indflydelse på, hvem behandleren er, kan afværge kritiske situationer og give bedre behandling.

Fagligt Ajour

Én alvorlig sygdom – to livsperspektiver

Oplevelsen af at vente på at modtage et nyt hjerte er forskellig for henholdsvis patienten og partneren. De forskellige oplevelser af situationen er mulige barrierer for deres indbyrdes relationer. Familiefokuserede samtaler kan være en vej til at afdække disse barrierer.

Tidlig ekstubation fremmer rehabilitering

I de fleste tilfælde kan patienter ekstuberes inden for fire timer efter hjertekirurgi. Men et kvalitetessikringsprojekt viser, at en række kliniske årsager som f.eks. hypotermi, hæmodynamisk og respiratorisk ustabilitet kan udskyde tidspunktet for ekstubation.

The Journal Club

En uforudsigelig og svingende tilstand

Fatigue. Patienter med hjertesvigt oplever at få reduceret funktionsevnen og angiver at miste både selvværd, identitet og intellektuel funktion. Ingen intervention kan reducere lidelsen.

Peer Reviewed

Telefonkonsultation kan erstatte fremmøde

Patienttilfredshed. Patienter med prostatacancer og deres pårørende kan opretholde en normal hverdag, når fremmødekontrol i ambulatorium før kemoterapi kan erstattes af telefonisk konsultation.

Debat

Inddragelse belaster familien

Inddragelse af pårørende til patienter med psykiske problemer er aktuelt en del af behandlingen af patienten. Men reelt er der tale om opgaveglidning.