Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Adgang til sund kost i arbejdstiden har effekt på humør og kostindtag

Kost. Let adgang til sunde måltider, snack og vand i løbet af arbejdstiden medfører forbedret kostindtag hos medarbejderne.

Fag & Forskning 2018 nr. 2, s. 38

Af:

Kirsten Specht, sygeplejerske, MPH, ph.d., klinisk sygeplejespecialist

madpakke_istock-628550396

Leedo E, Beck AM, Astrup A, Lassen AD.
The effectiveness of healthy meals at work on reaction time, mood and dietary intake: a randomized cross-over study in daytime and shift workers at a university hospital.
Br J Nutr. 2017 Jul;118(2):121-129. doi: 10.1017/S000711451700191X

 

Introduktion: Vores kostvaner påvirker både kognitive præstationer og humøret. En undersøgelse har vist, at sundhedsprofessionelle ofte spiser usundt eller springer måltider over pga. begrænset tid til at tage en pause samt begrænset adgang til sunde måltider og snacks. Formålet var at undersøge effekten af øget tilgængelighed af sunde måltider, vand på flaske og snack i arbejdstiden målt på reaktionstiden, humør og det totale kostindtag hos sundhedsprofessionelle som helhed samt for en undergruppe af personale, som arbejdede i aften- og nattevagter.

Metode: Studiet anvendte et randomiseret cross-over design. I undersøgelsen deltog i alt 60 læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter (heraf arbejdede 16 i aften- og nattevagt) fra et dansk universitetshospital september-december 2012. I interventionsperioden på fire uger fik deltagerne et sundt, koldt måltid, en flaske vand og en snack på alle arbejdsdage. Kontrolperioden med vanlig kostindtag var ligeledes fire uger.

Resultater: Undersøgelsen viste, at øget adgang til sunde, kolde måltider, en flaske vand og snack i arbejdstiden havde en positiv effekt på kostindtaget for den samlede gruppe. Ligeledes var der en positiv effekt på flere humørrelaterede parametre for de deltagere, der arbejdede i aften- og nattevagt. Der blev ikke fundet effekt på reaktionstiden.

Diskussion: En styrke ved undersøgelsen var cross-over designet, hvor deltagerne var deres egne kontroller, hvilket reducerede påvirkning fra confounder. En svaghed ved undersøgelsen var, at der ikke var noget komplianstjek af interventionen.

Konsekvenser for praksis: Undersøgelsen viser vigtigheden af, at sundhedsprofessionelle har let adgang til sund kost, vand og snack samt holder deres pauser med henblik på at få et tilstrækkeligt kostindtag.