Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2020 nr. 1

Læs online Download
ff0120_forside_0 - magasinforsiden

Ny Praksis

Trialog: Seksualitet

Husk patienternes seksualitet

Mange sygdomme og behandlinger medfører seksuelle problemer, som kan påvirke patienternes helingsproces og livskvalitet negativt. Omvendt kan et velfungerende seksualliv øge trivsel og velvære og dermed bidrage til positiv mestring af sygdom og livskriser. Det ved mange patienter dog ikke, da sygeplejersker ofte finder den obligatoriske samtale om patienternes seksualitet svær. Mere viden og mindre blufærdighed er vejen frem, påpeger forsker.

Seksualitet er mere end samleje

Kort fortalt er seksualitet et bio-psyko-socialt fænomen, der følger alle fra fødsel til død. Et velfungerende sex- og samliv er vigtigt for de fleste menneskers sundhed og trivsel og vice versa.

Sådan påvirker sygdom seksualiteten

De fleste sygdomme og behandlinger påvirker patienternes seksualitet direkte eller indirekte i kortere eller længere tid, hvilket kan påvirke sygdomsmestring og livskvalitet negativt.

Fagligt Ajour

Peer Reviewed: Genetik

Den nødvendige viden om genetik

Genetik. Personlig medicin vil blive tiltagende aktuel i behandlingen af en række sygdomme, og sygeplejersker må derfor kende både etiske, juridiske og sociale aspekter af genetikken. Derfor er det relevant med nationale anbefalinger for sygeplejerskeuddannelsen i genetik.

Debat

På spidsen: Patientinvolvering – must eller mantra?

Patientinvolvering har skyggesider, som må frem i lyset. Ikke alle patienter kan læse spillet i sundhedsvæsenet. Derfor er det nødvendigt at overveje rammer og sammenhænge, så resultatet ikke bliver pseudoinvolvering.

The Journal Club

Tre måder at være pårørende på

Pårørende. Når klinisk personale anerkender pårørendes forskellige positioner under rehabiliteringsporcessen, bliver det nemmere at forstå og støtte de pårørende og tilgodese deres behov.