Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Gammel vin på ny flaske

Empowerment. Ny definition af begrebet ændrer ikke på forståelsen af næsten 30 år gammel definition af samme begreb.

Fag & Forskning 2020 nr. 3, s. 19

Af:

Helle Svenningsen, lektor, ph.d.

Introduktion

I stedet for et paradigmeskift til empowering prøver mange sundhedsprofessionelle at integrere empowerment i deres nuværende praksis. Som et resultat ses der mange misforståelser omkring empowerment, og hvad det betyder at praktisere på måder, der er i overensstemmelse med denne filosofi.

Forfatterne mener, at formålet med uddannelse af patienter med diabetes skal være at øge patientens autonomi (dvs. evne til at tage informerede beslutninger) snarere end at øge patientens compliance (dvs. vilje til at følge instruktionerne fra sundhedsmyndighederne). Denne opfattelse stemmer overens med Paulo Freires syn på uddannelse.

Formålet med denne artikel er at tydeliggøre begrebet empowerment og korrigere almene misforståelser om dets anvendelse i diabetespleje og uddannelse af patienter med type 2 diabetes.

Metode

Forfatterne kommer med mange eksempler på misforståelse vedr. empowerment og korrigerer dem ud fra deres og andres definition af empowerment. Patientens empowerment-tilgang er velegnet til at hjælpe patienter med at vælge selv i mulige livsstilsændringer relateret til vægt, ernæring og fysisk aktivitet. Selv om begrebet patient empowerment er blevet en integreret del af diabetesuddannelse, er en korrekt anvendelse af empowerment sjælden.

Resultater

At anvende empowerment betyder at foretage et paradigmeskift, der ofte er vanskeligt, fordi traditionel tilgang til pleje er integreret i uddannelse af og socialisering af de fleste sundhedsprofessionelle.

Konklusion

I modsætning til den traditionelle sygepleje er empowerment ikke noget, man gør for patienter. Tværtimod begynder empowerment, når sundhedsprofessionelle anerkender, at patienten med type 2 diabetes har kontrol over sit daglige liv med diabetes.

Empowerment opstår, når målet for de sundhedsprofessionelle er at øge patienternes kapacitet til at tænke kritisk og træffe autonome, informerede beslutninger, og når patienterne faktisk laver disse vedr. selvstyring af sin diabetes.

Konsekvenser for praksis

Klarhed omkring alle aspekter af empowerment-tilgangen er vigtig, hvis den skal bruges effektivt.
Kommentar. Forfatterne udgav deres første artikel om empowerment i 1991. Så det er halvgammel ”vin” (men jo altså ret misforstået). De har defineret empowerment ”som at hjælpe patienter med at blive bedre og bruger deres egen medfødte evne til at få mestring over deres diabetes”. Er det ikke den gamle flaske, der hedder at øge patientens egenomsorgskapacitet (1)?

Af Helle Svenningsen, lektor, MKS, ph.d. Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College, Aarhus

  1. Dørfler L, Ploug Hansen H, Sundhedsstyrelsen. Egenomsorg: en litteraturbaseret udredning af begrebet. Kbh.: Sundhedsstyrelsen, Viden- og dokumentationsenheden; 2005. (https://www.sst.dk/~/media/F7AF09DA3FA54541AB674864CAA49A2B.ashx