Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & forskning Årgang 2022 nr. 1

Læs online Download
ff0122_forside - magasinforsiden

Trialog: Overgangsalderen

Overgangsalderen er mere end biologi

Overgangsalderen er en livsfase, som alle kvinder går igennem, men den er behæftet med sejlivede myter, kulturelle tabuer og et skrækindjagende ry. Nogle kvinder har dog brug for mere viden om overgangsalder, hvis den ikke skal forringe deres livskvalitet.

Almindelige symptomer og gener

Overgangsalderen sættes ofte i forbindelse med en lang række af forskellige symptomer, gener og følgevirkninger. Blandt de mest almindelige og bredt anerkendte symptomer er:

Mange veje ind til den gode samtale

Sygeplejersker kan møde kvinder i overgangsalderen næsten alle steder i sundhedsvæsnet og kan være en uvurderlig kilde til viden og værdifuld samtale. Det kræver dog, at sygeplejerskernes egen viden om overgangsalderen bliver opkvalificeret.

Hav overgangsalderen i baghovedet

Det kan give kvinder ro og åbne deres øjne for behandlingsmuligheder, når sygeplejersker er opmærksomme på overgangsalderens symptomer – men de skal også kende faresignalerne.

Fagligt Ajour

Øreakupunktur lindrer abstinenser

Et projektforløb viste god effekt af øreakupunktur. På Smerteklinikken i Grindsted er behandlingen derfor blevet et fast tilbud til patienter, som ønsker aftrapning af opioider.

Interaktivt spil afleder de mindste børn fra smerter

Et behov for afledning af børn i alderen 0-4 år ved smertefulde procedurer førte til et innovationsprojekt. Det førte til to spil med titlen ”Min hospitalsven Hjulle”. Registrering af børnenes smerter viser, at spillene hjælper børnene.

The Journal Club

Uønskede gamle patienter på sygehusene

Gamle. Feltobservationer viste, at der er forskel på, hvad de gamle, deres pårørende og sygeplejerskerne finder betydningsfuldt, hvilket kan medføre udskrivelse før anbefalet af lægerne eller fravalg af pleje.

Ny praksis: Pigtail kateter

"Vi undrede os - det satte det hele igang"

Hjemmesygeplejerskerne havde ikke adgang til relevant neurologisk viden – derfor kom der så tit patienter ind på hospitalet med kateterkomplikationer, som kunne være løst i hjemmet.

Peer reviewed: Covid-19

Udlånte sygeplejersker følte størst belastning

Sygeplejerskers psykiske belastning under covid-19-pandemiens første bølge var i højere grad forbundet med udlån til andre afdelinger end med selve det at arbejde på en afdeling med covid-patienter.

På Spidsen

Eftertanken

Gør sygepleje synlig

PROFESSIONEL. Sygeplejersker må se sig selv som både akademikere og praktikere og forholde sig kritisk til egen praksis.