Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag&Forskning Årgang 2018 nr. 4

Læs online Download
ff0418_forside - magasinforsiden

Trialog: Recovery

Håb og drømme er den nye vision for psykiatrien

De seneste 10 år har den recovery-orienterede tilgang til patienterne for alvor fået medvind i psykiatrien. En tilgang, der handler om i højere grad at tage udgangspunkt i den enkelte patients ønsker

En mening med livet hjælper patienter til at komme sig

Recovery-tankegangen bygger på forskning, der viser, at psykiske lidelser ikke er kroniske og på viden om, hvad patienterne selv peger på som vigtigst for at komme sig. Det handler bl.a. om at finde eller genfinde en mening med livet.

En kamp for menneskerettigheder

Recovery udspringer af de amerikanske borger- og menneskerettighedsbevægelsers kamp for ligestilling mellem køn og racer i 60’erne og 70’erne. Det var den kamp, der ansporede brugere af psykiatrien til også at kræve lige rettigheder og muligheder for mennesker med psykiske lidelser.

Relationsarbejde er en kerneværdi

I recovery-orienteret sygepleje er relationsarbejde en af kerneværdierne (15) og noget af det, som patienterne værdsætter højest. Men det kræver tid at opbygge tillidsfulde relationer.

Svære vilkår i behandlingspsykiatrien

Ny forskning viser, at der stadig er et stykke vej fra intentionerne om en psykiatri med udgangspunkt i personlig recovery til den måde, patienterne på hospitalsafdelinger i praksis oplever behandlingen og plejen. Det skyldes bl.a. uklare og divergerende opfattelser af recovery samt den måde, psykiatrien er opbygget på.

Vær modig

Bryd en regel. Gør en medmenneskelig tjeneste, eller tag dig tid til at lytte. Det er muligt at arbejde recovery-orienteret i hverdagen, også når rammerne ikke er til det. Sådan lyder budskabet fra to norske recovery-eksperter.

Ny Praksis

Den onde cirkel skal brydes

Patientuddannelse kan hjælpe patienter til at håndtere hovedpinen uden at falde tilbage til det medicinske overforbrug.

Lang rejse ud af overforbruget

Når patienter sætter ord på, hvordan deres forbrug af hovedpinemedicin er blevet til et overforbrug, er svaret ofte det samme: ”Jeg skal jo overleve.”

Fagligt Ajour

The Journal Club

Planlæg patienternes genoptræning tværfagligt

Tryksår. De sundhedsprofessionelle forebyggede tryksår ved at opnå viden og anvende den, og de brugte patienternes livshistorier aktivt i organiseringen og udførelsen af den daglige patientpleje.

Peer reviewed: Ernæring

Viden om ernæring ligger på et lavt niveau

Ernæring. En spørgeskemaundersøgelse blandt tre grupper af sundhedsprofessionelle viser, at en høj grad af viden om og holdninger til ernæring ikke er bestemmende for ernæringsmæssige rutiner.

På Spidsen

Forskning er ikke et quickfix

Forskning er forstyrrende, og sådan skal det være. Sygeplejersker må derfor hele tiden være parate til at diskutere, hvordan forskning i sygepleje skal anvendes, og hvem den skal gavne.

Eftertanken

Hullerne i osten

Kvalitet. Karen er kvalitetsdepriveret, hun er gammel og borger i en kommune, hvor begreberne evidens og kvalitet endnu ikke har vundet fodfæste i sygeplejen.

Ekstrakt

Børn kan have brug for en Buddy

Sorgstøtte. Når et barn mister en far eller mor, kan det have brug for støtte. BørneBuddies er frivillige studerende som på barnets præmisser yder denne støtte i en tidsbegrænset periode.