Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Oplevelsen af manglende kvalitet i arbejdet fører til afmagt

Arbejdsmiljø. Når it-systemer og rigide arbejdsgange udfordrer, tyer ansatte til alternative løsninger, f.eks. workarounds, hvor de udfører opgaver på en anden måde end foreskrevet.

Fag & Forskning 2021 nr. 4, s. 24

Af:

Hanne Kristiansen, arbejdsmiljøkoordinator,

Jens Peter Hansen, forskningssygeplejerske, ph.d.

Title

Fag&Forsknings Journal Club er Sygeplejerskens genvej til den nyeste, internationale sygeplejeforskning. Lige som i de journal clubs, der findes på mange arbejdspladser, præsenterer vi udvalgte artikler fra verdens førende, videnskabelige tidsskrifter. Det sker med klar kildeangivelse, så du nemt kan læse videre på egen hånd eller dele artiklen med dine kolleger.

ff4-2021_jc_tidsskriftforarbejdsliv

Malene Friis Andersen, Jeppe Ajslev, Lene Tanggaard & Peter Aske Svendsen. Skakmat – kan prisen for indflydelse blive for stor? – Skygge­arbejde og workarounds blandt ansatte i psykiatrien. Tidsskrift for Arbejdsliv, 2020 22 årg. Nr. 3 side 9-24.

Interview med 41 fagprofessionelle inden for den ambulante psykiatri viser, at de ansattes forsøg på at øge indflydelsen på kvaliteten har omkostninger i form af øget arbejdspres. Det har også omkostninger at løse opgaverne i modstrid med deres professionelle dømmekraft. Uanset om de følger krav om dokumentation og et bestemt antal samtaler, eller om de udfører skyggearbejde og workarounds, er der en pris at betale. Artiklen efterlader indtryk af et behov for en gennemgribende undersøgelse af arbejdsmiljøet i den ambulante psykiatri. 

En væsentlig faktor

Ansattes indflydelse på eget arbejde er en væsentlig faktor i det psykosociale arbejdsmiljø. Det er imidlertid også afgørende, at indflydelsen har afsæt i ansattes professionelle dømmekraft. Artiklen undersøger om styringen og digitaliseringen af offentlige organisationer reducerer ansattes indflydelse og mulighed for at løse opgaver med afsæt i deres professionelle skøn. Lav indflydelse kan lede til usynligt arbejde og skyggearbejde samt workarounds, hvor ansatte udfører opgaver på en anden måde end foreskrevet.

Sat skakmat

De ansatte fandt, at der var stor skepsis omkring et arbejde reguleret af behandlingspakker, hvor særligt behov for flere tider end foreskrevet giver problemer. Selvom de ansatte har indflydelse på, hvilke opgaver de nedprioriterer, kan oplevelsen af manglende kvalitet i arbejdet føre til afmagtsfølelse og oplevelse af at være skakmat. Anvendelsen af elektroniske patientjournaler kan udfordre, når unødvendige oplysninger efterspørges, og mere relevante oplysninger kan være vanskelige at indtaste. Det fører til alternative løsninger kaldet workarounds. De ansatte udtrykker dårlige erfaringer med at få beslutningstagere i tale om deres dilemma i arbejdet. 

Skyggearbejde forekommer

Anden forskning viser lignende eksempler på alternative løsninger, når it-systemer og rigide arbejdsgange udfordrer. 
Studiet har nye fund: følelsesmæssige belastninger og andre arbejdsmiljøproblemer samt en udvidelse af begrebet usynligt arbejde til også at omfatte skyggearbejde, hvor ansatte søger at dække over nødvendige arbejdsopgaver.
Artiklen viser dermed, at standardisering og målstyring reducerer ansattes oplevelse af indflydelse i en sådan grad, at de må gå på kompromis med deres professionelle dømmekraft. Det afkræver stillingtagen fra beslutningstagere, som imidlertid også må tage stilling til, om der er de nødvendige ressourcer til at varetage opgaverne. 

Hanne Kristiansen er arbejdsmiljøkoordinator, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Administrationen

Jens Peter Hansen er forskningssygeplejerske, ph.d., psykiatrisk afdeling, Esbjerg.

Lyt til Sygeplejersken podcast no. 12 – Skyggearbejde i psykiatrien og læs anmeldelsen af podcasten i Sygeplejersken 2021; (10):43.