Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Den basale patientpleje

Den nyuddannede sygeplejerske skal selvstændigt kunne varetage den basale patientpleje. Hun skal vide, hvornår hendes handsker er sterile, men de mere specielle funktioner lærer hun først gennem den praktiske erfaring.

Sygeplejersken 1997 nr. 15, s. 24

Af:

Mette Bryde Lind, afdelingssygeplejerske

SY-1997-15-22-1bDen nyuddannede skal kunne trække på sin teoretiske viden, og sammenholde den med de observationer hun gør hos eksempelvis en terminal patient – også selv om hun aldrig tidligere har været ansvarlig for en terminal patient. Foto: Anne-Li Engström.

Når jeg ansætter en nyuddannet sygeplejerske, har jeg nogle konkrete forventninger om, hvad hun bør kunne. Jeg mener, at sygeplejersken for at kunne udøve kvalificeret sygepleje bør have en god teoretisk baggrund.

Og hvorfor så det? Det er yderst vigtigt for den uerfarne sygeplejerske at kunne forstå sammenhængene mellem symptomer, behandlinger og den dertil hørende pleje og observation. Hvis hun har et godt teoretisk fundament, vil hun hurtigt kunne danne en skabelon eller skelet, som hun kan bygge og videreudbygge sine sygeplejehandlinger på.

Den nyuddannede sygeplejerske har jo allerede gennem sit sygeplejestudium lavet en skabelon for at pleje en patient. Dette skal være hende bevidst. Er hun ansvarlig for en terminal patient, skal hun, selv om hun aldrig tidligere har stået i en lignende situation, trække på sin teoretiske viden og sammenholde den med de observationer, hun gør hos den pågældende patient.

Jeg mener altså, at den nyuddannede sygeplejerske selvstændigt skal kunne varetage den basale patientpleje. Herunder observere ændringer i patientens tilstand. Sygeplejersken skal desuden kunne forholde sig kritisk til den ordinerede behandling samt stille relevante pleje- og behandlingsforslag.

Sygeplejersken skal selvstændigt kunne varetage administrationen af medicinen. Herunder varetagelse af medicin givet intravenøst. Dette kræver igen god farmakologisk indsigt i præparatets virkning, bivirkning og sidevirkning.

Håndværk læres ved gentagelse

Den nyuddannede sygeplejerske skal selvstændigt kunne danne sig et overblik og varetage sygeplejen for større antal patienter (ca. seks). Hun skal hurtigt efter ansættelsen kunne varetage gruppelederfunktionen og kende alle dens funktioner.

Jeg forventer ikke, at sygeplejersken kan den specielle instrumentelle sygepleje, men hun bør have en indgående forståelse af de hygiejniske principper. Med andre ord, hun behøver nødvendigvis ikke at være mester i anlæggelse af kateter a demeure, men hun bør vide, hvornår hendes handsker er sterile eller ej. Sygeplejersken kan altså selvstændigt udføre den instrumentelle sygepleje, hvis kun kender proceduren for den. Dette felt af sygeplejen er et håndværk, som først læres gennem gentagelse.

Det kræver en stor portion modenhed og selvindsigt at arbejde som sygeplejerske. Dette er således en del af grundlaget for selvstændigt at kunne varetage pleje og behandling af andre mennesker på en professionel måde.•

Mette Bryde Lind er afdelingssygeplejerske ved Medicinsk/Lungemedicinsk Afdeling Y414, KAS Gentofte. 

Nøgleord: Sygepleje, sygeplejerskeuddannelsen, uddannelse.

Tema: Uddannelse