Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 1999 - 52

placeholder - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: For familiens skyld

Med den ændrede servicelov sættes der en stopper for, at ukvalificeret personale udnævner en klient til at være dement med det formål at skaffe ro, orden og tryghed ved hjælp af tvang.

Baggrund

Færre tryksår med computerprogram

Et edb-baseret scoresystem for tryksår kan markant nedbringe tilfældene af sår samt forbedre helingsprocessen. Ved at taste patientens score ind i et beslutningsstøtteprogram på en computer kan sygeplejersken vurdere patientens risiko for tryksår og blive guidet til den rette pleje.

Et klik ind i fremtidens sundhedsvæsen

Sygeplejersker må ikke frygte informationsteknologien. De skal tage den til sig og bruge de mange muligheder, den giver. De skal ikke mindst sikre sig indflydelse ved at være med i diskussionerne, når computersystemerne udvikles. Sådan lød nogle af budskaberne på Dansk Sygeplejeråds teknologikonference.

99,9 pct. sikkerhed

Landets sygehuse har de seneste par år forberedt sig på eventuelle uheld i forbindelse med år 2000-problemet. På Rigshospitalet har det medikotekniske personale undersøgt 18.000 apparater. ''Vi er 99,9 pct. sikre på, at der ikke sker fejl,'' udtaler Arne Sørensen, leder af Medikoteknisk Laboratorium.

Fag

Omkring en seng

Sygeplejens bedstemødre har nogen kaldt dem. Det er dem, der stadig kan fortælle en historie om, hvordan det var at være elev og senere sygeplejerske dengang ­ i 40'erne, 50'erne og 60'erne. Her fortæller sygeplejersker fra Århus om, hvordan de kom til faget. Om hierarki og sammenhold i hverdagen. Om mennesker, der gjorde indtryk, patienter, afdelingssygeplejersker og overlæger.

Forskning og udvikling i sygeplejen: lederens ansvar

Sygeplejersker har pligt til at holde sig opdateret med ny viden og anvende den, så de kan være med til at forske og udvikle faget. Men det er lederens pligt at motivere sygeplejerskerne og sætte udviklingsprocesserne i gang.

Magtanvendelse på det sociale område

Grænsen mellem omsorgssvigt og overgreb mod de svageste klienter i hjemmeplejen og på plejehjemmene har været uklar i en årrække. En ændring af serviceloven giver nu mulighed for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for demente og andre, der ikke kan tage vare på sig selv. De nye bestemmelser gælder fra den 1. januar 2000.