Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2000 - 10

placeholder - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Tema om at være hjemmesygeplejerske blandt indvandrere

Fingersprog påkrævet

Især for gamle mennesker, der kommer fra et andet land, er der mange barrierer, der kan forringe deres behandlingsmuligheder.

Fadlan dhig gaariga

Medicinsk og menneskeligt var det en stor udfordring for læge Astrid Kristiansen, da hun for ca. fem år siden modtog somaliske flygtninge i sin praksis. Lægesystemet er ikke gearet til indvandrerne, mener hun.

Fag

Sidste tur til Costa del Sol

Psykisk syge har sjældent mulighed for at få en ferieoplevelse. Siden 1978 har tre psykiatriske afdelinger i Københavns Amt arrangeret en patientudenlandsrejse med professionelt personale, men ordningen er netop sparet bort. Sygeplejerske Anette Rotbøll var med på den sidste tur.

Aftenvagt på den lukkede

Jeg var harm over, at overlægen havde ordineret diazepam rektalt. Patienten må have følt det som en slags voldtægt. Hvor er lægens etik og empati henne i sådan en situation?

Videnskab og sygepleje

Iltbehandling - effekt og ubehag ved brug af to typer katetre

De to afprøvede iltkatetre er stort set lige gode, når det drejer sig om iltmætning hos patienterne, men det ene, binasalkatetret, giver mindre ubehag end iltkatetret med skumgummisvamp. Undersøgelsen lægger op til, at sygeplejersker kan være mere opmærksomme på, hvilken type kateter der anvendes i iltbehandlingen, og argumentere for brugen af det mere behagelige binasale kateter.

Oxygen therapy: The effect and discomfort from two types of catheter

The two oxygen catheters tested are basically equally effective in terms of the oxygen saturation of patients, but the binasal catheter causes less discomfort than the oxygen catheter with a foam rubber plug. The study concludes that nurses could be more aware of the type of catheter used for oxygen therapy, and argues for increased use of the more comfortable binasal catheters.

Baggrund

Begynderprojektet kom i hus

Projektet ''Iltbehandling ­ effekt og ubehag ved brug af to katetre'' er et eksempel på godt samarbejde mellem forskeren og sygeplejerskerne i praksis. Det har været én for alle ­ og alle for én, siger gruppen, der er aktuel med deres artikel i Videnskab & Sygepleje.

Øvrige artikler

Indvandrerbørn kræver særlig sundhedspleje

20 forskellige sprog og mangeartede problemer gør sundhedsplejerskernes arbejdsdag i beboelsesområdet Vollsmose i Odense både udfordrende og frustrerende. Mere oplysning om bl.a. ernæring og motorik er nødvendig. Sundhedsplejerskerne ville gerne have mere tid til forebyggelse ­ ikke mindst i forhold til de mange særligt trængende familier i området.