Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Når samvær skader

Landsorganisationen Børns Vilkår modtog fra august 1999 til januar 2000 en række henvendelser fra bekymrede forældre, der berettede om nedenståen-de sager. Formanden for Børns Vilkår, John Aasted Halse, samlede sagerne i en rapport og fremlagde dem på en konference på Christiansborg den 7. april 2000. I forbindelse med rapporten ''Børn og samvær - når samvær er problematisk eller direkte skadeligt for barnet'' hedder det bl.a.: ''Det er vores opfattelse, at de mange henvendelser er udtryk for en tendens til en ny ubalance i afgørelserne i statsamter og Civilretsdirektorat.'' Sygeplejersken citerer her et par af sagerne og har i enkelte sager tilføjet redaktionelle bemærkninger for forståelsens skyld.

Sygeplejersken 2001 nr. 12, s. 13-14

Af:

Jesper Berg, journalist

Sag nr. 1, sommeren 1999

Mor til otteårig pige er bekymret pga. pigens samvær med biologisk far. Pigen giver udtryk for, at hun ikke kan lide at være hos faderen. Hun er meget ked af det, når hun skal derhen. Der er samvær hver anden weekend fra fredag til søndag. Faderen er flyttet sammen med en kvinde, der har et treårigt barn. Faderen er meget opfarende og har ved flere lejligheder slået pigen. Desuden har pigen tit skullet passe den tre-årige alene. Der har været indkaldt til adskillige møder i statsamtet, men faderen er ikke mødt op. Moderen er mødt op hver gang. Moderen har anket statsamtets afgørelse om samvær til Civilretsdirektoratet men har fået afslag.

(Kilde: Børns Vilkår)

Sag nr. 2, sommeren 1999

Far til fireårig pige ønsker ikke at udlevere pigen til samvær med biologisk mor. Forældrene blev skilt, da pigen var et halvt år gammel, og faderen fik forældremyndigheden. Moderen havde udsat pigen for massivt omsorgssvigt og ønskede ikke at have noget med hende at gøre efter skilsmissen. Nu dukker moderen pludselig op og ønsker samvær efter tre og et halvt års fravær. Moderen er alkoholmisbruger og  

Side 14

lever sammen med en kriminel mand. Faderen har meddelt statsamtet disse ting. Statsamtet har afgjort, at pigen skal udleveres til samvær (hos moderen, red.) med overnatning.

(Kilde: Børns Vilkår)

Sag nr. 3, sommeren 1999

Mor til en dreng på syv og et halvt år er bekymret over biologisk fars samvær med drengen. Drengen giver selv udtryk for, at han ikke vil være sammen med sin far. Faderen kører rundt med drengen i beruset tilstand, og han er også tit påvirket derhjemme. Faderen tvinger drengen til at se pornofilm, og han vil sove i samme seng som drengen. Når de ligger i sengen, tager faderen på drengens numse. Børnehaven har underrettet kommunen om, at drengen har det meget dårligt, når han har været sammen med sin far. Statsamtet har bevilget faderen 16 timers samvær hver anden weekend. Moderen har anket statsamtets afgørelse til Civilretsdirektoratet, men har fået afslag.

(Kilde: Børns Vilkår)

Sag nr. 4, efteråret 1999

En mor har tre børn på syv, elleve og tretten år. De to ældste har hun fra første ægteskab. Den yngste har hun med en udenlandsk mand, som hun for lidt over et år siden er blevet skilt fra. Under dette ægteskab blev hun adskillige gange udsat for voldelige overfald af ham og måtte på hospitalet. Han har også flere gange slået de to ældste børn.

Pigen - der nu er 11 år - blev, fra hun var otte til 10 år, udsat for blufærdighedskrænkelser fra mandens side. En psykolog fandt ud af det under samtaler med pigen. Skilsmissen foregik under en del tumult, da manden var imod den, så moderen måtte i en periode gå under jorden med børnene. Manden har polititilhold pga. sin voldelige adfærd, men møder alligevel ofte op på bopælen. I februar i år har manden søgt samvær med datteren på otte år og har fået det.

Han har flere gange truet med at bortføre pigen. Pigen er bange for sin far og ønsker ikke at være sammen med ham. Moderen har derfor flere gange nægtet at udlevere pigen, men risikerer nu fængselsstraf. Moderen har anket statsamtets vurdering til Civilretsdirektoratet, men har fået afslag.

(Kilde: Børns Vilkår)

Sag nr. 5, efteråret 1999

En mor bor med sine to børn: en pige på seks år og en dreng på et halvt år. Hendes eksmand har fået overvåget samvær med børnene seks gange. Han har fået polititilhold, da han gentagne gange har været voldelig over for moderen. Børnene har været til stede imens. Sidste gang forsøgte han at smadre hoveddøren til kvindens og børnenes hjem og måtte fjernes af politiet. Pigen er meget påvirket af faderens adfærd og har givet udtryk for, at hun er bange for sin far og ikke vil være sammen med ham. Hun er begyndt at lave i bukserne og har fået problemer i skolen.

Moderen har anket samværet til Civilretsdirektoratet og har desuden bedt om en børnesagkyndig undersøgelse. Hun har fået afslag.

(Kilde: Børns Vilkår)

Sag nr. 6, efteråret 1999

Mor til to børn på fem år og syv år ønsker ikke at udlevere sine børn til biologisk far. Manden har ikke set børnene de sidste tre år. Inden da havde han en periode samvær med dem begge. Men samværet blev stoppet, da han i forbindelse med sit alkoholmisbrug udsatte børnene for massivt omsorgssvigt: de fik ikke mad, måtte selv gå i seng, den ''store'' på fire år måtte skifte ble på den toårige. Når børnene var på besøg, drak faderen en del og faldt i søvn på sofaen, så børnene var overladt til sig selv.

Faderen bor nu på et behandlingshjem for alkoholikere og ønsker samværet genoptaget. Moderen og børnene bor på en beskyttet adresse, da han har været voldelig over for moderen. Statsamtet har iværksat overvåget samvær, selvom begge børn klart har givet udtryk for, at de ikke vil være sammen med ham. De er bange. Moderen nægter at udlevere børnene og har været i fogedretten fire gange - risikerer nu fængselsstraf. Hun har anket statsamtets afgørelse til Civilretsdirektoratet, men har fået afslag.

(Kilde: Børns Vilkår)

Sag nr. 7, efteråret 1999

Stedfar til femårig pige henvender sig, da den biologiske mor er gået under jorden med pigen. Moderen ønsker ikke, at pigen udleveres til samvær med den biologiske far. Pigens forældre blev skilt, da hun var otte måneder, og indtil hun var to år, så hun kun meget lidt til sin far. Da hun blev to år, ønskede han samvær og fik det. Pigen reagerer voldsomt på samværet og indlægges på hospital til undersøgelser. Der er mistanke om seksuelle krænkelser, og statsamtet suspenderer samværet.

Efter en børnesagkyndig undersøgelse bevilges faderen (den biologiske, red.) tre gange overvåget samvær og derefter almindeligt samvær. Pigen reagerer på samværet: søvnproblemer, spiseproblemer, angstanfald. På et tidspunkt fortæller hun en i familien, at faderen udsætter hende for seksuelle overgreb, og sagen politianmeldes. Der foretages videoafhøring, og pigen gentager sin forklaring. Faderen nægter, og sagen frafaldes. (Herefter giver statsamtet den biologiske fader ret til samvær med barnet, red.) Moderen har siden nægtet at udlevere pigen. Statsamtets afgørelse om samvær er anket til Civilretsdirektoratet. Der blev givet afslag.

(Kilde: Børns Vilkår)

Sag nr. 8, vinteren 2000

Mor til pige på ni år og dreng på 10 år ønsker ikke at udlevere børnene til samvær. Forældrene blev skilt for tre år siden pga. faderens alkoholmisbrug og voldelige adfærd over for moderen. I forbindelse med skilsmissen måtte mor og de to børn tage på et krisecenter i en periode. Da han stadig truer moderen, har han fået polititilhold. Børnene har overværet de voldsomme episoder og er meget bange for faderen. Den ældste giver klart udtryk for, at han ikke vil se sin far. Han lider af mareridt, angstanfald og har spiseproblemer. Pigen er diagnosticeret som tidlig skadet. Moderen har anket statsamtets afgørelse om samvær (dvs. statsamtet anbefaler samvær, red.) til Civilretsdirektoratet to gange, men har fået afslag.

(Kilde: Børns Vilkår)

Læs også artiklen "Ret til samvær".