Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2002 - 25

placeholder - magasinforsiden

Baggrund

Rekord i lav ledighed

Næsten alle erhvervsaktive sygeplejersker er medlem af Danske Sygeplejerskers Arbejdsløshedskasse (DSA), selvom der ingen arbejdsløshed er. Medlemskab af a-kassen er en forudsætning, hvis man vil have mulighed for at gå på efterløn, og sygeplejersker er en af de faggrupper, der i meget stort omfang benytter efterlønsordningen.

Højskolen risikerer lukning

Undervisningsministeriet ønsker Danmarks Sygeplejerskehøjskoles diplomuddannelser overført til de nye Centre for Videreuddannelse. Samtidig har højskolen søgt om at blive over- flyttet til Aarhus Universitet.

Amter må sende penge retur

Sygehusene har ikke en chance for at bruge hele regeringens pulje på halvanden mia. kr. inden årets udgang. Det ville svare til, at effektiviteten skulle øges med op mod 15 pct. på under ét år.

Private operationer på offentlige sygehuse

Flere amter har lavet aftale med private klinikker og bureauer om, at de rykker ind på sygehusene, når operationsstuerne står tomme. På den måde bliver en del af regeringens halvanden milliard kroner brugt til at afprøve helt nye metoder til at få nedbragt ventelisterne.

Patienter takker nej til hurtig behandling

Over halvdelen af en gruppe nordjyske ventelistepatienter har sagt nej tak til hurtig behandling på et hospital, der ligger uden for lokalområdet. De vil hellere blive på ventelisten for så på et senere tidspunkt at blive behandlet på deres eget hospital.

En ny faglig paraply

Dansk Sygepleje Selskab er en realitet, men ikke alle faglige sammenslutninger bakker op om det nye barn, der bliver en parallel til Dansk Medicinsk Selskab. Kontingentet til selskabet er stadig til diskussion, men bestyrelsen tror på større tilslutning, når arbejdet er i gang.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Sammenfaldende interesser

I det offentlige sundhedsvæsen kan det knibe med at finde penge til formidling af information om sundhed og sygdom. Men man har lov at skæve til medicinalfirmaer, som bruger topprofessionelle folk.

Fag

De løse tænders sygdom

Plejehjemsbeboere og patienter på langtidsmedicinske afdelinger har en forhøjet risiko for at miste tænder pga. ringe mundhygiejne. Sygeplejersker har et medansvar i forebyggelse af paradentose.

Almindelig og speciel mundpleje

Grundig tandbørstning én gang i døgnet suppleret med almindelig tandbørstning morgen og aften vil som regel være tilstrækkeligt til patienter, som ikke selv kan udføre almindelig mundhygiejne.

Faglig information