Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2002 - 35

placeholder - magasinforsiden

Baggrund

Fløjl og jernnæve

Tiden er inde til igen at profilere den psykiatriske sygepleje over for de andre faggrupper i psykiatrien, mener sygeplejeforskeren Niels Buus, der er aktuel i Videnskab & Sygepleje. Tidsskriftet har sat ham stævne på hans gamle arbejdsplads, hvor han får svar på tiltale af en af de gamle i faget.

Nej fra to ministre

Højskolens diplomuddannelser hænger i en tynd tråd. Ministerierne vil overføre dem til CVU'erne og siger dermed nej til at integrere højskolen i Aarhus Universitet. Dansk Sygeplejeråd forfølger sagen.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Et par kiks om dagen

På et plejecenter registrerer plejepersonalet alle de fejl ved medicinadministrationen, de bliver opmærksomme på. Formålet er at synliggøre, se mønstre og forebygge fejl ved medicingivning.

Videnskab og sygepleje

Da sygeplejerskerne fik deres plads i psykiatrien

Sygeplejen har intet at gøre på videnskabens område. Sådan lød lægeordene om de psykiatriske sygeplejerskers virke i starten af 1900-tallet. Deres arbejde tog afsæt i tidens sociale normer og kvindeideal om pligtfølelse, omhyggelighed og evnen til at indordne sig.

When nurses took their place in Danish psychiatry

Nursing should have nothing to do with science. This was what physicians in Denmark said in the early twentieth century about the work of psychiatric nurses. Their work was based on the social norms of the time and on the idealized feminine traits of duty, diligence and submissiveness.

Faglig information