Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2003 - 12

placeholder - magasinforsiden

Baggrund

Selvhjælpsgrupper - et frirum for sygeplejersker

Sygeplejersker kan trænge til et frirum, hvor der bliver lyttet. Dansk Sygeplejeråd i Århus tilbyder et sådant rum. Siden 1997 har man haft selvhjælpsgrupper for sygeplejersker, som har det svært i deres arbejdsliv.

Ud af ensomheden

En selvhjælpsgruppe kan give energi til at komme videre og fjerner følelsen af ensomhed.

Akut plejeteam i Helsingør sparer indlæggelser

Efter mange år med overbelægning og svingdørsindlæggelser på Helsingør Sygehus gik Frederiksborg Amt og Helsingør Kommune sammen om et akutteam, der forebygger unødvendige indlæggelser. Teamet er det eneste af sin art i Danmark.

Unikt samarbejde om akutteam

Mange års samarbejde på sundhedsområdet er gået forud for oprettelsen af Helsingørs akutteam. Udgifterne til teamet deles ligeligt mellem kommune og amt.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Dejligt at være sygeplejerske

Det er meningsfyldt at hjælpe mennesker ind i livet, gennem livet og ud af livet. Hvis man ser positivt på tingene, byder jobbet som sygeplejerske på et hav af muligheder.

Faglig kommentar: Fantasifoster

I små trygge grupper kan studerende sidde og udveksle fordomme og fantasere i den tro, at de lærer sygepleje. Brug dog virkeligheden og lær af den. Kig selv i potten, hvis du vil vide, hvordan Sofies urin ser ud.

Fag

Det snavsede dilemma

Arbejdet med afføring er fanget i en tvetydighed. På den ene side er arbejdet nødvendigt. På den anden side repræsenterer det noget frastødende. Det skal sygeplejersken forholde sig til - ikke kun i forhold til patienten, men også i forhold til sig selv.

Job i London

Engelske sygehuse bærer præg af økonomisk udsultning, men det faglige niveau er højt. I sygeplejen findes et fagligt hierarki, som opmuntrer alle til at dygtiggøre sig konstant. Et job i London er fagligt inspirerende, men også en stor oplevelse, fordi man arbejder sammen med sygeplejersker fra hele verden.

Faglig information