Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Samtalen giver patienten tryghed

Brystkirurgisk Afdeling F på Herlev Hospital behandler 750-800 nye brystkræfttilfælde om året og er netop blevet reduceret fra 14 til seks senge. Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen drog i klinik på afdelingen, hvor gode kommunikationsevner er et grundkrav.

Sygeplejersken 2011 nr. 2, s. 46-47

Af:

Mads Krøll Christensen, journalist

SY-2011-2-46-1a

Sygeplejerske Christina Bruun (th.) og Grete Christensen på operationsstuen på 4. etage. Patienten er ved at blive klargjort til operationen og har bl.a. fået en lille plade på låret, som sikrer jordforbindelsen. Patienten har også fået et varmetæppe over sig. Indgrebet foretages ved højre armhule, derfor ligger patienten med sin arm ud fra siden. Foto: Simon Klein-Knudsen

”Vi yder ikke meget fysisk pleje. Til gengæld stiller jobbet store krav til vores kommunikationsevner. Vi har mange samtaler med patienterne, og derfor har vi stor erfaring i at afdække deres behov,” fortæller sygeplejerske Lotte Johnsen, mens hun og Grete Christensen bevæger sig ned ad en af de mange gange, som skærer sig på kryds og tværs gennem Brystkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital. Målet er et af afdelingens sengeafsnit, hvor Lotte Johnsen, sygeplejerske Christina Bruun og Grete Christensen skal klargøre en patient til operation.

Fysiske rammer strammer

Hver morgen mødes sygeplejerskerne og holder dét, de kalder ”15 faglige minutter”, hvor forskellige sygeplejefaglige problemstillinger debatteres.

”Vores sengeafsnit er netop (den 20. december 2010, red.) blevet reduceret fra 14 til seks senge. Afdelingens fysiske rammer strammer nu mere end det tilladelige. Det skal vi i fællesskab have fundet nogle løsninger på,” fortæller afdelingssygeplejerske Birgitte Andersen.

Netop det kollegiale fællesskab er i højsædet på afdelingen, der er præget af en stor aldersspredning. 

”Vi har lige sagt farvel til en 68-årig sygeplejerske, der gik på pension. Vi gør meget for at holde på de erfarne sygeplejersker. Eksempelvis har vi en seniorordning, hvor sygeplejersker, der runder 60 år, kan gå på deltid, men få fuld pensionsindbetaling,” fortæller Birgitte Andersen.

Kort liggetid og fast tjekliste

Afdelingen gennemfører 4-8 operationer dagligt. Og med en enkelt firesengsstue og en tosengsstue er afdelingen i spidsperioder tæt befolket. Det stiller store krav til den gennemsnitlige liggetid, der er helt nede på 1,1 dag.

”Ved de brystbevarende operationer går patienterne ofte hjem samme dag. I sidste uge havde vi en 98-årig patient, som tog hjem, samme dag som hun var blevet opereret,” fortæller Lotte Johnsen, da hun sammen med Grete Christensen når frem til sengeafsnittet, hvor Christina Bruun allerede er ved at klargøre patienten.

”Vi har en fast tjekliste, som vi gennemgår inden hver operation. På den måde er vi sikre på, at alt er, som det skal være,” fortæller Lotte Johnsen.

Da listen er gennemgået og patienten klargjort, begiver Christina Bruun og Grete Christensen sig af sted mod operationsgangen, der ligger 14 etager længere nede i det høje hospital.

Følger patienten

”Vi sygeplejersker varetager funktioner både i ambulatoriet, sengeafsnittet og på operationsgangen. Vi følger ”vores egne patienter” i alle funktioner. Det er en stor fordel, fordi det skaber tryghed for patienterne og faglig tilfredsstillelse for os sygeplejersker,”  siger Christina Bruun til Grete Christensen, mens de sammen med den sengeliggende patient og en portør venter på en ledig elevator.

Christina Bruun taler hele tiden med patienten i elevatoren og på vej gennem junglen af gange på hospitalets 4. etage. Stemmen er beroligende og fagligt sikker. På operationsstuen fortsætter Christina Bruun dialogen med patienten, indtil hun skal bedøves og opereres.

Afdelingen har vakt respekt hos Grete Christensen. Da hun og Christina Bruun forlader operationsstuen, siger hun:
”Afdelingens høje faglige niveau er meget imponerende. Sygeplejerskerne virker utroligt kompetente, og de udstråler en ro og sikkerhed, som smitter meget positivt af på patienterne.”

Fakta om Brystkirurgisk Afdeling

Brystkirurgisk Afdeling blev etableret i år 2000. Afdelingen har et optageområde, som dækker ca. 750.000 indbyggere. Statistisk set svarer det til mellem 750 og 800 nye brystkræfttilfælde årligt. I 2009 fik afdelingen Region Hovedstadens kvalitetspris for beskrivelse og organisering af patientforløb for patienter med brystkræft. Inklusive ledelsen er ansat 36 sygeplejersker på Brystkirurgisk Afdeling. Derudover er ansat en enkelt social- og sundhedsassistent samt et antal læger og lægesekretærer.

Kilde: Brystkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital.