Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Patienten har ikke haft afføring i tre dage

Tidligere sygeplejerske Peter Hansen var med sin søn på akutmodtagelsen, hvor han ufrivilligt kom til at overhøre andre patienters sygehistorie. Han valgte at klage over forholdene og har opfordret Sygeplejersken til at tage emnet op

Sygeplejersken 2014 nr. 10, s. 18

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, journalist

Low_oploeft_tavshedIllustration: Mikkel Henssel

Tidligere sygeplejerske, nu efterlønner, Peter Hansen, ledsagede i foråret 2014 sin søn, som var blevet henvist til skadestuen på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

”Det var noget ret harmløst, og efter relativt kort ventetid i venteværelset blev vi fulgt ind i den såkaldte ”Triagen”, hvor der er plads til seks patienter. Eneste adskillelse mellem patienterne er tynde forhæng. Alt efter lidelsen tildeles patienterne en seng eller et skadeleje.

Til at sortere patienterne var der denne dag to personer, en sygeplejerske og en lægestuderende. De havde en livlig dialog om, hvad de hver især foretog sig i relation til patienterne, og om de patienter, der var på vej. Gennem indlæggelsesinterviewene blev vi rigeligt delagtiggjort i de andre patienters forhold. Vi fik alt at vide om deres personlige forhold og deres sygdomshistorie. Jeg vil uden besvær kunne referere adskillige patienters meget personlige forhold, alt fra cpr-numre til spisevaner, afførings- og vandladningsmønstre og alkoholindtagelse.

Jeg hørte Falck-folk sige om en ældre mand ”han har ikke haft afføring i tre dage”, og ”han drikker for mange øl”. Manden selv fastholdt, at han ikke havde drukket i lang tid,” siger Peter Hansen.
Efter halvanden time blev Peter Hansens søn overført til gangen på en sengeafdeling for akutpatienter. Også her var eneste adskillelse for gangpatienterne et forhæng.

”Her oplevede vi lægelige gennemgange af patienter, udskrivelser og meget andet. Foruden meget lange samtaler i mobiltelefoner mellem andre patienter og deres pårørende,” siger Peter Hansen.

Klage til direktionen

Peter Hansen skrev efterfølgende en klage til hospitalsledelsen og formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), med henvisning til sundhedslovens paragraf 40, der handler om tavshedspligt og videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling.

Han fik undskyldninger fra såvel regionens sundhedsudvalgs formand og fra Nordsjællands Hospitals direktion, hvor vicedirektør Leif Panduro Jensen i brevet skriver:

”Jeg er enig i, at mangel på diskretion ikke er hensigtsmæssigt for nogen af de involverede parter. Jeg kan også forsikre dig om, at direktionen sammen med ledelsen af Akutafdelingen vil se på, hvordan vi ved fremtidige tiltag bedre kan sikre, at de fysiske rammer i Akutafdelingen tager højde for at sikre den fornødne diskretion. På baggrund af din klage vil afdelingsledelsen også undersøge, hvordan personalet bedre kan sikre integritet og etik i kommunikationen med den enkelte patient under de givne forhold.”

Løsning på problemet

Peter Hansen skrev derfor til Sygeplejersken i juni 2014 og bad om, at fagbladet fulgte op på, hvad der siden er sket. Sygeplejersken har i august 2014 ringet til ledende overlæge på Akutmodtagelsen i Hillerød, Jakob Lundager Forberg, og spurgt, hvordan akutmodtagelsen kan sikre, at andre patienter og pårørende ikke kan overhøre fortrolige oplysninger.

”Hvis en patient beder om det, eller hvis personalet finder det nødvendigt, er det muligt, at man kan trække sig hen et sted, hvor der er mere diskretion. Vi snakker løbende med personalet om diskretion, og hvordan der skal kommunikeres, og hvornår det er hensigtsmæssigt at snakke om tingene et andet sted. Ligesom vi drøfter, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere patienterne. Og så arbejder vi med at se på, hvordan det kan blive bedre på det nye hospital. Det står først klar i 2020, så det er ikke lige rundt om hjørnet, men de erfaringer, vi har her, går videre til det nye hospital, hvor vi desuden får enkeltstuer,” siger Jakob Lundager Forberg, som erkender, at akutmodtagelsen i Hillerød har nogle udfordringer pga. de fysiske rammer.
”Vi har måttet indrette os under de rammer, vi har på et ældre hospital,” siger Jakob Lundager Forberg.