Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2014 - 8

Download
Sygeplejersken_2014_08 - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Dilemma: Brug pengene fornuftigt

Prioritering i sundhedsvæsnet er en vanskelig opgave. Men når patienten er meget gammel og meget dyr at behandle, ligger de nemme løsninger ligefor.

Fra forsker til fag: Spørg til alkoholforbrug i familien

I Danmark findes ca. 135 sygeplejersker med en ph.d. eller doktorgrad. Sygeplejersken har opsøgt nogle af dem for at finde ud af, hvorfor de valgte forskervejen, og hvordan det er gået, siden de fik deres forskertitel. Denne gang: Lene Berit Bjerregaard.

Fire til ferien

Ferie betyder for mange en bog mellem hænderne på en eksotisk terrasse, i et sommerhus eller foran en teltvæg. Her er fire bud på god litteratur, der kan købes eller lånes og læses med fornøjelse, hvad enten man er globetrotter eller fastligger på en campingplads.

Baggrund

Fra Sydsudan til Gentofte

Det skulle have været en rutinetur for den erfarne sygeplejerske Merete Rønnow, da hun i februar tog tre måneder til Sydsudan. Men opholdet forløb langtfra som planlagt.

På Job: Aktiv rehabilitering for kræftpatienter

I Vordingborg Kommune hjælper sygeplejerske Helle Darville Larsen og fysioterapeut Britt Svensson kræftpatienterne med at blive klar til at leve livet. Fysisk træning og socialt samvær er grundlaget i rehabiliteringsforløbet, som kommunen tilbyder.

Test giver hjemmeplejen viden om risikopatienter

De svage borgere har det med at ryge ud og ind af hospitalerne. Hvordan kan sygeplejersker i hjemmeplejen bidrage til at begrænse den trafik? Det kan de ved at forebygge genindlæggelse med en hurtig og effektiv indsats, mener sygeplejerske Kirsten Vandsted fra Brøndby Kommune. Kommunen samarbejder med Hvidovre Hospital om at nedbringe antallet af svingdørspatienter.

Fag

Sundhedsfremme i det palliative arbejde

”Tidlig opsporing af palliative udfordringer” har ændret praksis på gynækologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, så den palliative indsats over for uhelbredeligt syge og døende via netværkssamtaler bliver styrket med patientens og de pårørendes perspektiv som omdrejningspunkt.

Tre centrale temaer i indlæggelsessamtalen

Tid, kommunikative kompetencer og fagligt skøn udgør væsentlige temaer i indlæggelsessamtalen, viser en undersøgelse fra fire døgnafsnit på Odense Universitetshospital. Artiklen bidrager til øget viden om sygeplejerskers oplevelse af indlæggelsessamtalen og dens anvendelse i klinisk praksis.

Teori T - om bredde- og dybdefaglighed hos sygeplejersker

Teori T er udviklet som en nytænkning af vigtige kompetencer i sygeplejen. Baggrunden er de mange omstillinger i sundhedsvæsenet, der kræver et blik på patienten som ”vores” og dermed en sygeplejetænkning, der krydser grænser.

Den personlige hygiejnes historie

Vask af kroppen og brusebad hørte ikke til dagens orden for hundrede år siden. Man vaskede synlige dele af kroppen; hår ansigt, hals og hænder, og hele kroppen blev vasket til jul. I 2013 diskuterede man i Danmark, hvor hyppigt mennesker med plejebehov skulle have mulighed for at komme i brusebad. Vanerne har ændret sig, og forfatteren dykker ned i, hvorfor og hvordan det er sket, og sætter den personlige hygiejne ind i en historisk kontekst.

Faglig information

Udgående sygeplejersketeam forebygger indlæggelser

En væsentlig procentdel af borgerne bliver indlagt efter kl. 16.00. På den baggrund har man i Frederiksberg Kommune etableret et team af sygeplejersker, som dels er ansat på hospitalet, dels i hjemmeplejen. De kan kontaktes indtil kl. 22.00, og deres opgave er at tilse borgere i hjemmet mhp. udredning og behandling, hvis dette skønnes at være forsvarligt. Teamet kan kontaktes af andre sundhedsprofessionelle.

Når patienten passer sig selv

Patienter bliver i stigende grad inddraget i egen behandling og pleje, og det er de tilfredse med. Men det kan have konsekvenser for den hygiejniske standard på et dialyseafsnit, hvis håndhygiejnen er mangelfuld eller ikke udføres korrekt. Et opfølgningskursus er vejen frem.

Komplementær behandling uden kompromis

Flere og flere hospitalspatienter ønsker komplementær og alternativ behandling. Projekt viser, at sygeplejersken har en unik mulighed for at integrere patientens ønske om denne behandling i sygeplejen uden at gå på kompromis med fagligheden.

Tema om psykiatri

Udskrivelsen begynder under indlæggelsen

PSYKIATRI. Et lille korps af tidligere patienter tager for tiden rundt på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden for at introducere og undervise nuværende patienter, pårørende og personale i en ny udskrivningsguide. De tidligere patienter er rollemodeller og giver mange tro på et liv efter indlæggelsen.

Guiden giver et godt overblik

Nogle afsnit på Psykiatrisk Center Amager har arbejdet med udskrivningsguiden siden marts 2014. Patienter, pårørende og personale har taget godt imod den.