Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2015 - 3

Download
Sygeplejersken_2015_03 - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Dilemma: Den nye fuglekikkert

En gammel dame glæder sig til en tredages tur til Harzen, men ender med ikke at kunne deltage i turen, fordi hun ikke har råd. Hendes glæde over at se på fugle begrænses til foderbrættet uden for plejecentrets vindue, og den nye kikkert kommer måske ikke i brug.

5 faglige minutter: En foretagsom læsekreds

Men da medlemmet, som også havde været i berøring med psykiatrien, pakkede ud, måtte der en plade i spisebordet. Og så blev der ellers snakket sygdom og byttet lidt piller, tror jeg. Men det benægtede faster godt nok.

Baggrund

Bæltefiksering: Individuelle vurderinger dur ikke

Et scoringssystem kan i fremtiden blive løsningen på, at en patient ligger bæltefikseret i lang tid på én afdeling, men kort tid på en anden, fordi vurderingerne af patienten er lavet ud fra individuelle kriterier. Det konkluderer sygeplejerske og forskningsleder på baggrund af sit forskningsprojekt.

Palliation kræver sygeplejersker

En kortlægning viser, at hver tredje kommune i dag har oprettet særlige palliative tilbud. Men som et paradoks får ældre på plejehjem ofte det dårligste tilbud, fordi sygeplejersker på plejehjem er en mangelvare.

Fag

Redskaber til vurdering af behov hos mennesker med kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation på kræftområdet stiller krav om implementering af systematiske behovsvurderinger i kræftforløbet. Men hvordan skal denne vurdering foregå, hvilke redskaber kan anvendes, og hvilke modsætninger er der på området? Artiklen prøver at besvare disse spørgsmål og pege på fremtidige løsninger.

Når mor, far og spædbarn har brug for hjælp

Når et spædbarn ikke trives, kan det blive nødvendigt at indlægge barnet og familien. Det stiller krav til sygeplejersker og læger at møde disse familier. Familierne har behov for støtte og hjælp til samspillet med deres spædbarn med udgangspunkt i de sammenhænge, barnet fungerer i, sammenhænge, der også rummer nøglen til forandring.

Gensyn med Vancouverreglerne

Hvem skal være førsteforfatter på en artikel; den, som har skrevet bachelorprojektet eller vejlederen, som har hjulpet med skriveprocessen? Hvordan anføres elektroniske links? Kan man undgå døde links? Artiklen beskriver Vancouversystemets anbefalinger og hjælper dermed skribenter, som gerne vil publicere i Sygeplejersken.

Håndtering af stress hos sygeplejersker

Artiklen beskriver, hvordan moderne sygeplejersker føler sig fanget i et uendeligt pres både fra omgivelserne og indefra, som for mange medfører oplevelsen af stress. Anbefalingen er, at sygeplejersken forholder sig til omverdenen, som den er, uden at ville overstyre den, og at hun har fokus på nærvær og afgrænsning af arbejdsopgaver i samarbejde med sin ledelse.

Tema: Tvang i psykiatrien

Det omstridte bælte

TVANG. Danmark har det højeste antal bæltefikseringer i Skandinavien per indbygger, og patientforeninger har længe kritiseret omfanget af tvang i psykiatrien. I 2014 satte sundhedsminister Nick Hækkerup og regionerne sig for at halvere anvendelsen af tvang frem mod 2020 med særligt fokus på bæltefiksering. Sygeplejersken sætter i dette tema fokus på tvangsfikseringen med den nyeste forskning på området. Hvad bruges bæltet til, hvilken skade kan det gøre, og hvordan reducerer vi brugen?

John blev bæltefikseret på godt og ondt

Det kan være nødvendigt og trygt at blive tvangsfikseret, men det kan også være det værst tænkelige overgreb, mener en tidligere patient, der siden 1992 har været tvangsfikseret flere gange

Frustration forlænger tvangsfiksering

Hvorfor varer en del tvangsfikseringer mere end tre dage, mens andre blot tager fem timer? Frustration hos patienten og manglende kommunikation mellem patient og personale er blandt årsagerne, viser et nyt forskningsprojekt.

Forskning om tvangsfiksering

Sygeplejersken har udvalgt fire forskningsartikler om tvangsfiksering til yderligere læsning med hjælp fra ph.d.-studerende og oversygeplejerske Jesper Bak og fagredaktør Jette Bagh.

Tema: Ydelsesstyring i psykiatrien

Nej tak til ydelsesræs i psykiatrien

PSYKIATRI. Skal psykiatri handle om mennesker og deres problemer, eller skal den også være et spørgsmål om at levere flest ydelser for pengene? Dette tema beskriver konsekvenserne af, at sygeplejerskerne kun udløser penge til arbejdspladsen, når de mødes ansigt til ansigt med patienterne.

Ingen patientkontakt - ingen ydelse

Psykiatriske sygeplejersker, som arbejder steder, der benytter sig af ydelsesstyring, hvor kun direkte patientkontakt udløser en ydelse, føler sig klemt mellem økonomi og faglighed. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd.

44 ydelser pr. måned

Hvis sygeplejerskerne på Ambulant Psykose Enhed i Risskov leverer for få direkte patientkontakter, bliver budgettet beskåret. Det lægger et stort pres på kollegerne og kan give dårlig stemning i afdelingen.

Faglig information

En ICD-skole for hjertepatienter

Etablering og evaluering af en ICD-skole viste, at patienterne har behov for rehabilitering gennem dialog med sygeplejersker og andre patienter. Skolen skal afholdes tre-seks måneder efter ICD-implantationen, fordi det er i starten, patienterne er bekymrede og bange.