Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Lockouten er unødvendigt aggressiv

Sygeplejersken 2018 nr. 4, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

spl13-2017_leder_grete
Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd
De omfattende lockoutvarsler viser desværre, hvor lidt respekt vores arbejdsgivere har for aftalemodellen. I Danmark har vi en lang tradition for, at vi forhandler os frem til løsninger. Men det virker, som om arbejdsgiverne på det offentlige arbejdsmarked er gået over til at mene, at de bare skal presse deres krav igennem via lockout og lovindgreb. Det er en ny og mere aggressiv adfærd, og det er ikke en adfærd, der fremmer holdbare løsninger – tværtimod giver den mere konflikt. Den højt besungne danske model virker kun på det offentlige arbejdsmarked, hvis arbejdsgiverne udviser respekt for modellen. Når man både er arbejdsgiver og lovgiver, kræver det ydmyghed overfor det faktum, at man sidder med magten.

Lockout er arbejdsgivernes ultimative våben, og når man vælger at bruge det i så voldsomt omfang som svar på vores strejkevarsel på 10 pct. af medlemmerne, er det svært at få øje på magtens ydmyghed. Tværtimod får man det indtryk, at arbejdsgiverne spekulerer i at lamme Danmark i en sådan grad, at regeringen bliver nødt til at lave et hurtigt lovindgreb. Vel at mærke en regering, hvor topforhandleren på statens område er en central minister.

Når vi kigger rundt på de lande, vi normalt sammenligner os med, er det også unikt, at de offentlige arbejdsgivere vælger at lockoute de ansatte. Det sker simpelthen kun i Danmark. I Sverige, Norge og Finland, der også har lang tradition for overenskomstaftaler, har de offentlige arbejdsgivere aldrig brugt lockoutvåbenet. I Danmark er det kun fem år siden, at lærerne blev trynet i en omfattende lockout med efterfølgende lovindgreb.

Aftalemodellen har gennem mange år ført til resultater, som har gavnet såvel medarbejdere som arbejdsgivere og dermed vores samfund. Jeg kan bare nævne pensionsordninger, ferieaftaler og barselsaftaler. Derfor er det vigtigt, at vi også ved denne forhandling viser en fælles interesse i at finde løsninger, som alle har fordel af.