Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hospital vil reducere antallet af urinvejsinfektioner

Med faste prævalensmålinger af patienter med blærekateter håber Aalborg Universitetshospital at kunne reducere antallet af hospitalserhvervede urinvejsinfektioner.

Sygeplejersken 2019 nr. 3, s. 10

Af:

Christina Sommer, journalist

3-2019_aktuelt_urinvejsinfektioner

Er det permanente blærekateter nødvendigt? Eller kan patienten med fordel SIK’es (steril intermitterende kateterisation, red.)? Det spørgsmål skal især sygeplejersker og læger på Aalborg Universitetshospital huske at stille sig selv, når de står over for en patient med vandladningsproblemer.

Hospitalets hygiejneråd har besluttet, at antallet af hospitalserhvervede urinvejsinfektioner skal ned. Da permanente blærekatetre udgør den største risikofaktor, er det et oplagt sted at sætte ind, fortæller kvalitetskonsulent på Aalborg Universitetshospital Tanja Thomassen.

”I efteråret 18 kunne vi notere en svag stigning i antallet af urinvejsinfektioner, og derfor sætter vi fokus på området nu.”

Det sker bl.a. ved at indføre prævalensmålinger hvert kvartal. Her skal alle sengeafdelinger med undtagelse af palliation, obstetrik og pædiatri indberette patienter med blærekateter samt notere hvorfor.
Den første måling fandt sted i december 2018, den næste er i marts 2019. Der er derfor ingen sammenlignelige tal endnu, men gennemgangen af resultaterne fra december viste bl.a., at 17 pct. af patienterne havde fået anlagt blærekateter uden klinisk indikation.

”Som udgangspunkt skal ingen patienter ligge med kateter uden indikation. Men der kan være både etiske og faglige årsager til, at de gør det alligevel, og det er dem, vi ønsker at blive klogere på med patientsikkerheden for øje,” siger Tanja Thomassen.

For nogle kan det også skyldes en travl hverdag, fortæller uroterapeut og sygeplejerske Beritt Pedersen, Urologisk Ambulatorium på Aalborg Universitetshospital. I løbet af 2016-17 besøgte hun 26 afdelinger for at fortælle om nyeste evidens inden for kateterbrug.

”Procedurerne er jo allerede beskrevet i vores retningslinje, og mange sygeplejersker kender dem godt. Men hvor er de dog pressede mange steder. Det kræver jo ekstra tid at SIK’e patienten, og den tid kan være svær at finde,” siger Beritt Pedersen.

Tanja Thomassen tilføjer:
”Vi håber, at indsatsen kan fremme medarbejdernes daglige stillingtagen. Den kontinuerlige italesættelse af en given indsats er vigtig, især i en travl hverdag,” siger hun.

Læs trialogen om sygeplejerskernes centrale rolle i opsporing og forebyggelse af urinvejsinfektioner i Fag&Forskning nr. 1/2019.