Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Fælles faglighed en fordel

Sygeplejersken 2019 nr. 8, s. 57

Af:

Henrik Boesen, journalist

Der er taget tilløb til et netværk for forløbskoordinatorer siden 2012. I 2015 blev der holdt en temadag, hvor også lægesekretærer deltog. Allerede året efter blev etableret et seminar, arrangeret ved planlægningsgruppen/seminargruppen, hvor det alene var sygeplejersker, som deltog.

Anne Bjerrum
”Vi dækker arbejdsmæssigt et meget bredt område. Derfor er det godt med en fælles grundfaglighed,” vurderer netværkskoordinator Anne Bjerrum.
Foto: Michael Drost-Hansen
”Det gav noget andet. Vi dækker arbejdsmæssigt et meget bredt område, derfor var det godt med en fælles grundfaglighed,” forklarer netværkskoordinator og kontaktperson Anne Bjerrum.

Hun arbejder til dagligt som forløbskoordinator i Rigshospitalets Center for Kræft- og Organsygdomme/Onkologisk Klinik.

Seminargruppen *) har en fortsat intention om at levere et årligt seminar med forskellige temaer, hvor omdrejningspunktet er overgange og koordination i patient- og borgerforløb*). Datoerne for næste års seminar er allerede planlagt.

Del af pilotprojekt

For at styrke og udbrede netværket blev det i 2018 en del af et pilotprojekt under Dansk Sygeplejeråd. Oprindeligt var der idéer om at danne et nyt fagligt selskab for forløbskoordinatorer. Men det stod hurtigt klart, at på grund af koordinatorernes meget brede berøringsflade kunne der nemt opstå en konkurrencesituation: et medlem kunne risikere at skulle vælge at være medlem af et fagligt selskab inden for eget speciale og så et selskab for forløbskoordinatorer; altså dobbelt kontingentbetaling og personligt engagement i flere faglige selskaber.

Medlemmer sidder alene

”Tiden er til nationale netværk,” vurderer Anne Bjerrum, som glæder sig over støtten fra Dansk Sygeplejeråd.

Støtten til pilotprojektet sker bl.a. gennem support til brug af mødestedet/platformen Yammer, hvor der foregå f.eks. kommunikation, videndeling, fælles idégenerering samt støtte medlemmerne imellem. Netværkets langsigtede udfordring er, at mange medlemmer sidder alene i deres position, de skal tale deres egen sag, ledelsen er ofte ikke helt opmærksom på funktionens store betydning, og dette skal også ses i lyset af kommende forventede besparelser:

”Besparelserne vil måske ramme også dem, der koordinerer, og det er et problem, fordi det ofte er usynligt, hvad koordinatorerne laver, siger Anne Bjerrum. Men samarbejde og koordination af forløb er fortsat et undervurderet felt, som bør styrkes, ikke mindst set i en fremadrettet kontekst med flere patienter med samtidige sygdomme og andre former for kompleksitet samt større inddragelse af almen praksis og den kommunale sektor i patientens samlede forløb.

Derfor vil også gerne have mange flere forløbskoordinatorer med fra kommunerne og f.eks. fra psykiatrien.

Anne Bjerrum kan kontakts på anne.bjerrum@regionh.dk og telefon 3545 0674 for yderligere oplysninger om f.eks. medlemskab af netværket.

Læs også: Vigtig funktion med mange navne

*)Seminargruppen består af

  • Dorte Britt Andersen, Region Sjælland (Hæmatologisk Klinik i Roskilde)
  • Charlotte Berggren, Region Sjælland (Hæmatologisk Klinik i Roskilde)
  • Mette Jørgensen, Region Midtjylland (Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital)
  • Dorte Nielsen, Region Hovedstaden (Urologisk Afdeling på Herlev-Gentofte-Hospital)
  • Mette Munk, Region Syddanmark (Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital)
  • Anne Bjerrum, Region Hovedstaden (Center for Kræft- og Organsygdomme/Onkologisk Klinik på Rigshospitalet)