Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Delirium:  Kollegialt tilbud om sparring

Team af sygeplejersker på Herlev og Gentofte Hospital kan tilkaldes for at hjælpe kolleger med behandling af patienter, som lider af delirium.

Sygeplejersken 2021 nr. 4, s. 13

Af:

Henrik Boesen, journalist

sy4-2021_akt_vaccine2_0

Herlev og Gentofte Hospital har i efteråret sidste år oprettet en udgående deliriumfunktion, som kan tilkaldes af afdelinger på Herlevmatriklen.

Formålet er, at sygeplejerskerne i funktionen kan give sygeplejefaglig sparring til kolleger om pleje af patienter med organisk delirium eller patienter, som er i risiko for det.

Støtte til kollegers faglighed

”Vi har nogle kompetencer og en erfaring inden for den avancerede, grundlæggende sygepleje, som er hjørnestenen i pleje og behandling af delirium. Den viden vil vi gerne dele med sygeplejersker på andre afdelinger, så de føler sig mere sikre i at håndtere patienter med delirium,” forklarer afdelingssygeplejerske i Ældreafsnittet på Afdeling for Medicinske Sygdomme, Louise Dam Falkedal, om baggrunden for initiativet. 

Initiativet skal ses som en støtte til kollegernes sygeplejefaglighed. Teamet gennemgår sammen med sygeplejersken på afdelingen observationer og dokumentation om patienten, og der bliver lagt en plan for pleje og behandling for at få patienten ud af den delirøse tilstand.

Kompleks pleje og behandling

Delirium er en alvorlig og akut forvirringstilstand, som oftest opstår hos skrøbelige ældre.

Det er forskelligt, hvordan patienterne reagerer på tilstanden. Derfor er plejen og behandlingen af en patient med delirium kompleks.

Det kan være svært at finde frem til den udløsende årsag og få den behandlet, da det er en patientgruppe, som ofte har flere sygdomme.