Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Forskningslegater til syv sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond har uddelt 785.000 kr. til forskningsprojekter inden for temaet ’En sygeplejerske mere giver liv til flere’.

Sygeplejersken 2021 nr. 5, s. 13

Af:

Henrik Boesen, journalist

sy5-2021_akt_femmer

Syv sygeplejeforskere er blevet tildelt i alt 785.000 kr. til deres forskningsprojekter, som alle befinder sig inden for temaet ’En sygeplejerske mere giver liv til flere’.

Tidligere år er der uddelt 1 mio. kr., men denne gang er det samlede beløb lidt mindre, da forskningsfonden for et år siden tildelte mere end 200.000 kr. til et antal forskningsprojekter, der alle tog udgangspunkt i coronapandemien.

De syv sygeplejersker, som har modtaget legat, er:

  • Selina Kikkenborg Berg, Hjertecentret, Rigshospitalet, for projektet ’Kognitiv terapi mod angst hos patienter med hjertesygdom’.
  • Heidi Shil Eddelien, Afsnit for Blødninger og Blodpropper i hjernen, Neurovaskulær Forskningsenhed, Herlev Gentofte Hospital, for ph.d.-projektet ’A bundle of Care in Acute Stroke’.
  • Carsten Juul Jensen, Professionshøjskolen Absalon, for projektet ’Socialklinisk beslutningstagen og -lederskab i sygeplejen til hospitalsindlagte socialt udsatte patienter’.
  • Lea Ladegaard Grønkjær, Gastroenterologisk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, for projektet ’Sygeplejerskekonsultationer til patienter med levercirrose - fokus på patientinvolvering og uddannelse’.
  • Hanne Mainz, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, for projektet ‘Sygeplejenormerings betydning for genindlæggelse’.
  • Lene Odgaard, Hammel Neurorehabiliteringscenter og Universitetsklinik, for projektet ‘Sygepleje i de nationale kliniske databaser’.
  • Pernille Friis Rønne, Afdeling for Bedøvelse, Respirationsstøtte og Smerter, Rigshospitalet-Glostrup, for ph.d.-projektet ’Involvement of relatives in the multidisciplinary treatment of patients with chronic non-malignant pain: The impact of structured family nursing conversations – a mixed methods study’.

Pga. coronarestriktionerne sker den formelle overrækkelse af legaterne ved en endnu ikke tidsfastsat ceremoni senere på året. 

Læs mere om de enkelte projekter