Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sukkervand og sæbebobler trøster Ronja

For fagpersonale, der har med børn og unge at gøre, har det betydning at vide, hvad der kan støtte børnene i utrygge situationer. En sygeplejerske fik idéen til Barnets Profil, som skal sikre, at detaljer om patienterne er tilgængelige for personale på tværs af afdelinger og hospitaler.

Sygeplejersken 2024 nr. 4

Af:

Josephine Stær

Barnets profil

Foto:

Nikolai Linares

BARNETS PROFIL: ”Det er favoritten,” siger Laura Eberhardt Bruce efterfulgt af et grin, idet sygeplejerske Karen Barslund Kjeldsen finder en flerfarvet sæbebobleflaske frem og puster de små bobler ud i rummet.

Laura Eberhardt Bruce og hendes etårige datter Ronja Eberhardt Bruce, som har lungesygdommen cystisk fibrose, er i dag til et rutinetjek i ambulatoriet i Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme på Rigshospitalet. Laura Eberhardt Bruce og Karen Barslund Kjeldsen er ved at udfylde felterne i Barnets Profil i Sundhedsplatformen.

”Idéen opstod, da jeg skulle på uddannelse og skulle have et projekt med. Mit projekt tog udgangspunkt i, at jeg ofte skrev notater om patienternes ønsker og præferencer, men når de kom ud på andre afdelinger, skulle de alligevel fortælle det hele igen, fordi der ikke var et oplagt sted at dokumentere de her oplysninger, så det nemt kunne genfindes af andet sundhedspersonale. I opstartsfasen lavede vi 21 kvalitative interviews med sygeplejersker fra forskellige afdelinger og specialer, som også tydeliggjorde det,” fortæller Karen Barslund Kjeldsen og uddyber:

”Barnets Profil skal derfor bruges til at dokumentere og samle børn og unges ønsker og behov, når de er på hospitalet. Overordnet vil vi gerne gøre plads til alt det, som handler om at skabe en tillidsfuld relation.”

Det er børnelæge og medskaber af Barnets Profil, Morten Schrøder, enig i.

”Det er afgørende, at kommunikationen til børnene bliver skræddersyet. Et barn på tre år stiller sig ikke til rådighed og samarbejder ikke på samme måde, som voksne gør. Heller ikke selvom barnet er meget sygt. Hvis barnet har særlige præferencer, der kan hjælpe til at lette relationsdannelsen, kommunikationen og procedurer omkring dem, kan vi give bedre behandling. Og så er der aspektet med de akutte behandlingsplaner, hvor vi i de meget akutte situationer - hvor minutter kan være afgørende - kan få den helt præcise, specifikke behandlingsplan for lige det her barn,” fortæller han.

En særlig trøst

”Er der noget, som trøster Ronja særligt godt?” spørger Karen Barslund Kjeldsen nysgerrigt, mens hun sidder overfor Laura Eberhardt Bruce og Ronja ved det runde bord midt på stuen.

”Når hun skal have anlagt sin sonde, fungerer det godt, at hun sidder hos mig, så der ikke er nogen, der skal holde hende. Jeg tror ikke, hun føler, at jeg fastholder hende på samme måde,” svarer Laura Eberhardt Bruce, mens Karen Barslund Kjeldsen nikker og skriver ned i Barnets Profil.

”Og så fungerer det godt, at hun får sukkervand, når hun skal have taget blodprøver, fordi det afleder og beroliger hende, selvom det ikke virker lige så smertelindrende, som det gjorde, da hun var spæd,” tilføjer Laura Eberhardt Bruce, og Karen Barslund Kjeldsen stemmer i og siger:

”Det er en god information at få skrevet ned i Barnets Profil, for det vil man ikke normalt ty til, når hun er over et år gammel.”

Barnets profil indeholder disse felter: Procedurer, mestring, smerter, Interesser og familie, Aftaler og kontrakter og Akutte behandlingsplaner. Unge-Profilen indeholder derudover et felt, som hedder ’Ungdomsliv’.

Barnets profil 2

Sygeplejerske Freja Willads Røgenes betragter Barnets Profil som et redskab til at danne relation med børn og unge, der kommer kontinuerligt på hospitalet i forbindelse med transplantation: ”Det er en kæmpe gave at kunne skrive ned, at barnet f.eks. elsker Mickey Mouse.”

Foto:

Nikolai Linares

En forlomme til relation

Freja Willads Røgenes er transplantationssygeplejerske på Ambulatoriet for børn og unge med Lever-, Nyre- og Mavesygdomme og er én af de sygeplejersker, der er med til at teste Barnets Profil i praksis. Hun betragter det som et godt redskab, ift. at danne relation med børn og unge, der kommer kontinuerligt på hospitalet.

”Jeg bruger det især til de nytransplanterede børn og unge, fordi de ofte er på hospitalet og møder meget forskelligt personale. Barnets profil hjælper os som sundhedspersonale til at vidensdele oplysninger om patienten, fortæller Freja Willads Røgenes og uddyber:

”Når patienterne skal steder hen, hvor de ikke er vant til at være, er det en kæmpe gave at kunne skrive ned, at barnet f.eks. elsker Mickey Mouse, så fagpersonale andre steder kan gribe den bold. Det giver mine kollegaer på andre afdelinger en forlomme i relationsdannelsen.”

Sut og rasle-æg

Tilbage i ambulatoriet er tålmodigheden ved at slippe op hos Ronja, og indimellem bliver samtalen forstyrret af, at hun pylrer.

Men på stue to er der plads til både forstyrrelser og leg. Laura Eberhardt Bruce giver Ronja sin sut, og imens finder Karen Barslund Kjeldsen et gult rasle-æg frem, som Ronja godt kan lide at lege med, og med ét er hun optaget af det, og de sidste felter i Barnets Profil kan udfyldes.

Fordi Ronja kun er et år, har hun ikke nogen særlige interesser endnu, men det vil ændre sig, når hun bliver ældre, og til den tid kan det blive skrevet ind i Barnets Profil. Indtil da vil alsidige værktøjer, som rasle-æg og sæbebobler blive taget i brug af fagpersonalet.

Barnets Profil er udviklet i regi af Mary Elisabeths Hospital.

Barnets Profil

  • Testet fra januar til marts 2024 på udvalgte børne- og ungeafdelinger på Rigshospitalet og Sjællands Universitetshospital.
  • Skal efter planen udrulles til alle afdelinger på Sjælland, som har med børn og unge at gøre.
  • Udviklet til børn fra 0-12 år. Skifter automatisk navn til Unge-Profilen, når barnet fylder 12, og kan bruges frem til, at den unge er 24 år.
  • Skabt af Karen Barslund Kjeldsen og Morten Schrøder sammen med kollegaer på tværs af specialer.
  • Udviklet i samarbejde med Center for IT og Medio-teknologi, Region Hovedstadens Center for Sundhedsteknologi.
Forside nr 4
DSR's fagblad Sygeplejersken
I Sygeplejersken skriver vi om alt det, der er væsentligt for sygeplejerskernes arbejdsliv, fag og fællesskab. Som medlem får du leveret bladet til din postkasse.