Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Opdagede lønfejl på 30.600 kr.

Ved et tilfælde opdager tillidsrepræsentant Mike Grandt Straagaard, at en af sygeplejerskerne har fået forkert løn i halvandet år. Nu opfordrer han alle til at tjekke deres lønseddel igennem. Ikke mindst ift. overenskomsten for 2024.

Sygeplejersken 2024 nr. 4

Af:

Laura Elisabeth Lind

tr1

Foto:

Astrid Dalum

“Det var et tilfælde.”

Sådan lyder svaret fra sygeplejerske Mike Grandt Straagaard på spørgsmålet om, hvordan han opdager en lønfejl hos sin kollega.

Han er tillidsrepræsentant for 95 sygeplejersker i Lokalpsykiatri Varde under Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. For nylig henvender en af sygeplejerskerne sig til ham. Hun er i tvivl om, hvorvidt funktionstillægget for hendes arbejde som klinisk vejleder er korrekt. Men det er nogle andre tal på lønsedlen, som Mike Grandt Straagaard ender med at rette sin opmærksomhed mod. Han kan hurtigt se, at funktionstillægget er korrekt, men han undrer sig samtidig over, at hun ikke er på et højere løntrin.

“Jeg tager fat på hende og spørger, hvornår hun er uddannet, og hvor mange år hun har arbejdet i sygeplejefaget.”

Alt tyder på, at hun formentlig er på det forkerte løntrin. Derfor beder han hende sende sine lønsedler. Han dykker ned i tallene og finder frem til, at der er sket en fejl. 

“Jeg kan se, at der er tale om en forkert lønindplacering. Det viser sig, at hun i halvandet år skulle have været på løntrin 6. Men hun var på løntrin 4.”

Vigtigt at tjekke lønsedlen

Mike Grandt Straagaard tager fat på HR-afdelingen, der gennemgår lønsedlerne og er enige i hans konklusion. Sygeplejersken har fået forkert løn i halvandet år, og i alt får hun derfor efterbetalt 30.600 kr.

“Hun er glad. Det betyder meget for hende, at nogen kunne undersøge det for hende. Som tillidsrepræsentanter har vi et indblik i, hvad der står i overenskomsten, og vi kan derfor ret hurtigt gennemskue lønsedlerne,” siger han og tilføjer:

“Men jeg opdager kun fejlen, fordi jeg i forvejen skal kigge på hendes lønseddel. Når man er TR for tæt på 100 medlemmer, sidder man ikke systematisk og kigger alle lønsedler igennem.”

Han peger på, at det er vigtigt ind i mellem at tjekke sin lønseddel - særligt lige nu med den nye overenskomst for 2024. Han har derfor også skrevet til kollegerne, at alle skal være opmærksomme på, at de får en lønstigning på 4 pct. med tilbagevirkende kraft fra april.

“Man har selv et ansvar for at tjekke sin lønseddel og vide, hvad ens løn består af. Men jeg hjælper meget gerne. Det er det, jeg er der for.”

*Vil du som tillidsvalgt eller medlem fortælle om den forskel, tillidsvalgte gør, så skriv til redaktionen@dsr.dk.

Forside nr 4
DSR's fagblad Sygeplejersken
I Sygeplejersken skriver vi om alt det, der er væsentligt for sygeplejerskernes arbejdsliv, fag og fællesskab. Som medlem får du leveret bladet til din postkasse.