Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Speciel Interesse Gruppe - SIG

En Speciel Interesse Gruppe – SIG-Gruppe – ved FSK består af en gruppe sygeplejersker, som arbejder med et interessefelt indenfor sygeplejen til kræftpatienter. SIG-grupperne har landsdækkende repræsentation. Ansøgning om medlemskab sker direkte til formanden for den pågældende gruppe.

Hvad er en SIG-gruppe?
En Speciel Interesse Gruppe – SIG-Gruppe – ved FSK består af en gruppe sygeplejersker, som arbejder med et interessefelt indenfor sygeplejen til kræftpatienter. SIG-grupperne har landsdækkende repræsentation. Gruppen arbejder selvstændigt under FSK og refererer til FSK’s bestyrelse

Formål med SIG

  • Udvikle sygeplejen til kræftpatienter på landsplan
  • Højne kvaliteten af sygepleje til kræftpatienter på landsplan
  • Indhente og formidle den nyeste viden og udvikling inden for interessefeltet
  • Udveksle informationer, erfaringer og ideer – nationalt og internationalt
  • Udarbejde nationale retningslinjer forankret i FSK og Center for Kliniske Retningslinjer

Finansiering
Grupperne får økonomisk tilskud fra FSK

Medlemsskab
Alle medlemmer af gruppen skal være medlem af FSK og dermed Dansk Sygeplejeråd. Gruppen består af 4-11 aktivt arbejdende medlemmer. Medlemmerne i gruppen har minimum 2 års erfaring inden for sygeplejen til kræftpatienter. Ansøgning om medlemskab sker direkte til formanden for den pågældende gruppe.

Kontakt
Er du interesseret i at høre nærmere kan du kontakte
Formand Helle Mathiasson Send mail
SIG-ansvarlig Charlotte Pedersen Send mail
eller formændene for SIG-grupperne.

Besøg vores SIG-Grupper
SIG Emesis
SIG Træthed/Fatigue
SIG Kræft og Seksualitet
SIG Senfølger
SIG Rehabilitering
Kost og Cancer