Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Medlemsnyt december 2022

Så er der et nyt medlemsreferat ude, læs det før din nabo :-)

Publiceret: 

16. december 2022

Senest opdateret: 

27. marts 2023

Af:

FS15

fs15@dsr-fs.dk

Kære medlemmer

Vi har afholdt Bestyrelsesmøde 1. december og et af punkterne på mødet var Temadagen, der er planlagt til den 1. november 2023. Sæt allerede kryds nu da vi forventer en spændende dag.

Flere bestyrelsesmedlemmers arbejdsforhold har ændret sig, men de er ikke trådt ud af Bestyrelsen. Vi kan se det bliver sårbart på sigt og derfor vil vi gerne afholde en ekstraordinær Generalforsamling
Den 16. marts 2023 kl. 16.00 Virtuelt

Hvis nogen af vores medlemmer har interesse i at stille op til Bestyrelsen vil vi opfordre jer til at indsende en ansøgning til vores mail  inden den 2. marts.

EANN’s næste konference er 23. – 25. maj på Island
EANN oplever at de østeuropæiske lande har svært ved at få råd til
at deltage og har spurgt de øvrige lande om vi vil støtte
med betaling for FEE. I FSNS støtter vi med betaling for FEE
til 2 sygeplejersker fra de østeuropæiske lande.

Medlemmer: 202

Vi vil gerne ønske alle en Glædelig jul og et godt nytår
Tak for den store opbakning til Konferencen i maj med både flotte indlæg og stor mødetilslutning. Vi glæder os til at arbejde videre med Neurosygeplejen i 2023

På vegne af Bestyrelsen