Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Medlemsnyt marts 2023

Så har FSNS's bestyrelse igen afholdt bestyrelsesmøde og derfor er der lidt nyt. Derudover afholdte vi ekstraordinær Generalforsamling om eftermiddagen. Læs mere i nyhedsbrevet.

Publiceret: 

9. april 2023

Af:

FS15

fs15@dsr-fs.dk

Kære medlemmer


Vi har afholdt Bestyrelsesmøde 16. marts 2023, det var godt at være samlet igen trods travlhed hos alle.

Vi har fået aftaler i hus til Temadagen der afholdes i år 1. november 2023. Sæt allerede kryds i kalenderen nu, da vi forventer en spændende dag. Emnet bliver ”Perspektiver på Neurospecialer nu og i
fremtiden”.

Efter Bestyrelsesmødet afholdt vi ekstraordinær Generalforsamling Virtuelt kl. 16. Vi havde indkaldt ekstraordinært ifølge §8 i vedtægterne med henblik på valg af nye medlemmer til Bestyrelsen. Jan Barasinski Pedersen er trådt ud bestyrelsen – tak for mange års godt samarbejde. Og i stedet blev Signe Mygdal Jørgensen, Chefsygeplejerske Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital valgt ind som eneste opstillede kandidat. Vi glæder os til samarbejdet med Signe.

Ud over Bestyrelsen deltog tre medlemmer ved Generalforsamlingen.
Vi vil gerne opfordre til at flere medlemmer tænker over om de kunne have interesse i at yde en indsats i Bestyrelsen så FSNS ikke bliver så sårbar fremover. Næste generalforsamling er til foråret 2024 ved
vores konference.

EANN’s konference her i foråret 23. – 25. maj på Island, vi glæder os til at høre tilbagemeldinger om de spændende indlæg.
Vi havde budt ind med, at vi gerne ville støtte to østeuropæiske sygeplejersker, så de kunne deltage. Desværre har ingen vist interesse.

Det er glædeligt at klinisk sygeplejespecialist Sidsel Goor Pedetersen fra RH Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme har fået en plads i Medicin udvalget for Myastenia Gravis.

Medlemmer: 189 – som noget nyt vil vi fremadrettet sende nyhedsbrevet direkte ud til alle medlemmer på mail.

Flere Neurosygeplejersker har været med til at skrive en lille
håndbog for FADL’s forlag. Den kan købes på nettet hvis det har
interesse.

Næste bestyrelsesmøde er den 21. og 22. september 2023.

I er altid velkommen til at kontakte os på:
neurosygeplejersker@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen FSNS