Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo
Fsstomi Logo

Sygeplejersker i Stomiplejen

To sygeplejersker i dialog på et kontor.
Mød os på Facebook
Vidste du at vi har en facebookgruppe for sygeplejersker med interesse for stomipleje? Ønsket med gruppen er, at vi alle kan inspirere hinanden, stille spørgsmål mm.
Landskursus 2023
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til dette års Landskursus den 1. og 2. november 2023. Kurset afholdes igen i år på Hotel Koldingfjord. Se meget mere på; https://www.conferencemanager.dk/fsstomilandskursus2023 Sidste frist for tilmelding er den 18/10/2023

Generalforsamling 2023

  1. Generalforsamling 2023
    Vel mødt til Generalforsamling 2023 1. November 17:30-19:00 Hotel Koldingfjord Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af dagsorden 5. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne. 6. Forelæggelse af regnskabet og godkendelse af dette 7. Forelæggelse af budget, herunder kontingentfastsættelse 8. Indkommende forslag 9. Valg til bestyrelsen - Formand Marie Uth Pilebo, genopstiller - Susanne Lemmike, genopstiller - Pernillle Hansson, genopstiller - Jane Justinussen, genopstiller 10. Valg til suppleant - Ingrid Søndergård, genopstiller 11. Valg til revisor - DSR revision 12. Valg til faglig revisor 13. Valgkomite -Ulla Skræp– genopstiller 14. Ændringer i vedtægterne, indkaldelsen til generalforsamlingen skal se sammen med invitation til landskursus. 15. Eventuelt - Nyt fra ECET - Nyt fra WECT Forslag til dagsordenen skal være forkvinde i hænde senest den 4. oktober 2023. Sendes til Marie Uth Pilebo; mpil@regionsjaelland.dk Der vil blive serveret kølige drikke under generalforsamlingen. Vel mødt!
Har du ideer til siden?
Links vi bør vise? Et projekt du vil fortælle om? Skriv en besked til vores webredaktør: plne@regionsjaelland.dk

Virksomhedsinformation

CVR: 32753299
GLN: 5790002581151