Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kreds Hovedstadens arbejdsmiljøstrategi

Strategi og handleplan for kredsens arbejdsmiljøarbejde 2020 - 2024.

Det er forskningsmæssigt bevist, at sygeplejerskers arbejdsmiljø og trivsel i arbejdet hænger helt tæt sammen med mulighederne for at udføre sygepleje med kvalitet og høj faglighed. Den stærke sammenhæng er grundlaget for kredsens arbejde med sygeplejerskernes arbejdsmiljø og trivsel, og det er afspejlet i kredsens arbejdsmiljøstrategi 2020 – 2024

Visionen for kredsens arbejdsmiljøstrategi er, at:

”Sygeplejersker leverer faglig forsvarlig sygepleje af høj kvalitet i et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet”.

Faglig Forsvarlig Bemanding er en længere varende indsats for kredsen, netop med fokus på arbejdsmiljø og – trivsel set i sammenhæng med

  • tilstrækkelig antal sygeplejersker pr patient/borger  
  • de rette kompetencer i forhold til patientens behov for sygepleje
  • patienters/borgeres sikkerhed.

De nyuddannede skal have lyst til at blive i faget
Kredsen har en særlig indsats i den kommende periode rettet mod de nyuddannede. Alle sygeplejersker skal have lyst til at være og blive i faget, men de nyuddannede viser sig at være særligt udsatte for stress og intentioner om at forlade faget.

Lederne – afgørende for udvikling
Ledernes rolle i forhold til at sikre godt arbejdsmiljø og fagligforsvarlighed er afgørende. Vi ser i kredsen frem til at øge samspillet med lederne med det mål at fremme det gode arbejdsmiljø, den høje faglighed og patientsikkerheden,

Natarbejde
Der er evidens for, at natarbejde er skadeligt for helbredet og øger gravides risiko for abort. Derfor har kredsen en indsats omkring forbedring af natarbejde for sygeplejersker.

Rådgivning og arrangementer om dit arbejdsmiljø
Hverdag har kredsens konsulenter kontakt med medlemmer og tillidsvalgte omkring arbejdsvilkår og -miljø. Det er altid et prioriteret område at tale med både medlemmer og tillidsvalgte om udfordringer I oplever i hverdagen og søge løsninger for den enkelte, men også for arbejdspladsen. Desuden afholder kredsen ca. syv forløb årligt for stressramte medlemmer.