Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Arbejdsvilkår

Dine arbejdsvilkår og dit arbejdsmiljø er vigtig både for dig og for kvaliteten af sygeplejen. Få mere viden om sunde nattevagter, gratisarbejde og om at sige fra, når patientsikkerheden er truet.

Natarbejde

Det siger forskningen

Forskningen har slået fast, at natarbejde skader helbredet. Heldigvis har forskere også undersøgt, hvordan helbredsrisici kan mindskes. Se mere om begge dele her.

Forskning om natarbejde
Natarbejde skal være nødarbejde

Om natten skal man arbejde mindst muligt. Opgaverne skal være styret af patienter/borgeres behov for sikkerhed og deres velbefindende.

Natterbejde bør være nødarbejde
Der skal en kulturændring til

Der er meget "vi plejer" i organiseringen af nattevagterne. Vi er nødt til at tale sammen på arbejdspladsen om vores egne holdninger og vaner. Få hjælp til det her.

Tal om dilemmaerne
56987240

De fem vigtigste, når nattevagterne skal være sundere

  • Begræns antallet af nattevagter
  • Gør natarbejde til nødarbejde
  • Reducer lys om natten
  • Tag en powernap
  • Skift med uret
1
Tjek kulturen for gratisarbejde hos jer

3 ud af 10 sygeplejersker arbejder gratis i gennemsnit 43 minutter om ugen. Er du en af dem? Så få hjælp her til sammen med kollegerne at sætte en stopper for det.

Arbejder I gratis på din arbejdsplads?
2
Hvad er gratisarbejde?

Hvad vil det egentligt sige at arbejde gratis?

Hvad er gratisarbejde?
3
Stop gratisarbejde

Gratisarbejde medfører udhulning af lønnen, pres på kolleger og besparelser, der bliver skjult.

Derfor er gratisarbejde et problem
4
Find ud af, om I arbejder gratis

Brug dette værktøj samme med kollegerne og find ud af, hvilken kultur I har for at arbejde gratis.

Tag testen
Tre sygeplejersker ved en patient.

Foto:

Søren Svendsen

Sådan kan I sige fra, når patientsikkerheden er truet

Hvis du møder op i en vagt, og du vurderer, at du ikke kan udføre arbejdet med den omhu og samvittighedsfuldhed, det kræver, så skal du gøre opmærksom på det. 

Kreds Hovedstaden arbejdsmiljøstrategi

Det er forskningsmæssigt bevist, at sygeplejerskers arbejdsmiljø og trivsel i arbejdet hænger helt tæt sammen med mulighederne for at udføre sygepleje med kvalitet og høj faglighed. Den stærke sammenhæng er grundlaget for kredsens arbejde med sygeplejerskernes arbejdsmiljø og trivsel, og det er afspejlet i kredsens arbejdsmiljøstrategi 2020 – 2024

Visionen for kredsens arbejdsmiljøstrategi er, at:

”Sygeplejersker leverer faglig forsvarlig sygepleje af høj kvalitet i et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet”.

Faglig Forsvarlig Bemanding er en længere varende indsats for kredsen, netop med fokus på arbejdsmiljø og – trivsel set i sammenhæng med

  • tilstrækkelig antal sygeplejersker pr patient/borger  
  • de rette kompetencer i forhold til patientens behov for sygepleje
  • patienters/borgeres sikkerhed.

De nyuddannede skal have lyst til at blive i faget
Kredsen har en særlig indsats i den kommende periode rettet mod de nyuddannede. Alle sygeplejersker skal have lyst til at være og blive i faget, men de nyuddannede viser sig at være særligt udsatte for stress og intentioner om at forlade faget.

Lederne – afgørende for udvikling
Ledernes rolle i forhold til at sikre godt arbejdsmiljø og fagligforsvarlighed er afgørende. Vi ser i kredsen frem til at øge samspillet med lederne med det mål at fremme det gode arbejdsmiljø, den høje faglighed og patientsikkerheden,

Natarbejde
Der er evidens for, at natarbejde er skadeligt for helbredet og øger gravides risiko for abort. Derfor har kredsen en indsats omkring forbedring af natarbejde for sygeplejersker.

Rådgivning og arrangementer om dit arbejdsmiljø
Hverdag har kredsens konsulenter kontakt med medlemmer og tillidsvalgte omkring arbejdsvilkår og -miljø. Det er altid et prioriteret område at tale med både medlemmer og tillidsvalgte om udfordringer I oplever i hverdagen og søge løsninger for den enkelte, men også for arbejdspladsen. Desuden afholder kredsen ca. syv forløb årligt for stressramte medlemmer.

56439090

Foto:

Søren Svendsen

Brug din arbejdsmiljørepræsentant

Både din arbejdsmiljø- og din tillidsrepræsentant har mulighed for at øve indflydelse på dit arbejdsmiljø. Brug dem og støt dem.