Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Frihed og løn i jul og nytår 2023/24

Julen nærmer sig og vagtplanerne, er ved at blive lagt. Her kan du blive klogere på, hvad du skal have af løn eller frihed, når du arbejder i helligdagene omkring jul og nytår.

Juleaften (søndag 24. dec.) 2023 

I år ligger juleaften på en søndag og honoreres som en almindelig søndag. 

1. juledag (mandag 25. dec.) og 2. juledag (tirsdag 26. dec.) 2023

1. juledag i 2023 er en mandag. Det er en søgnehelligdag hele døgnet, og du skal have søgnehelligdagsbetaling* for alle timer i hele døgnet.

2. juledag er i 2023 en tirsdag, og de samme regler gælder som for 1. juledag.

Hvis du arbejder 1. og/eller 2. juledag For hver SH-dag du arbejder, skal du have fri en anden dag indenfor samme normperiode. Det bliver ofte kaldt for en H-dag/FO dag. Fridagene skal være minimum på længde med et kort fridøgn (hviletid + 24 timer). 

Nytårsaftensdag (søndag 31. dec.) 2023 

Nytårsaftensdag falder i år på en søndag og honoreres som en almindelig søndag.   

Hvis du er ansat i Regionen Du har ret til frihed i det omfang, det er muligt efter kl. 12 og resten af døgnet, uden der ændres i den fremlagte tjenesteplan. Det vil sige, at du holder fri med løn, hvis det vurderes, at du kan undværes.  

Hvis du fx. er planlagt til en almindelig arbejdsdag 31. januar til kl. 15.00, og du efter aftale med lederen går hjem kl. 12, skal du alligevel have betaling som planlagt helt til kl. 15. Du skal ikke anvende timerne fra dit afspadseringsregnskab.  

Hvis du er ansat i en kommune  
Der er forskellige regler fra kommune til kommune. Se hvordan reglerne er for din kommune. 

Nytårsdag (mandag 1. januar) 2024 

Nytårsdag er en søgnehelligdag hele døgnet. Du skal have søgnehelligdagsbetaling* for alle timer i døgnet.   

Hvis du arbejder 1. januar 2024 
Hvis du arbejder nytårsdag, skal du indenfor samme normperiode have fri en anden dag. Det bliver ofte kaldt for en H-dag/FO dag. Fridagen skal være minimum på længde med et kort fridøgn (hviletid + 24 timer). 

Kontakt din lokale TR/FTR eller kredsen ved spørgsmål. 

*søgnehelligdagsbetaling er timeløn +50%

OBS: Der kan lokalt på din arbejdsplads være indgået aftale om ekstra betaling på helligdage omkring jul og nytår. Det kan du spørge din TR/FTR om.