Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Natarbejde bør være nødarbejde

Om natten bør man kun løse opgaver, som er direkte relateret til patienters/borgeres behov og patientsikkerhed.

Om natten bør der kun løses opgaver, som er direkte relateret til patienters/borgeres behov og patientsikkerhed.  

Alligevel viser undersøgelse fra DSR (2019), at 69% - næsten 7 ud af 10 - sygeplejersker udfører opgaver om natten, der ikke er relateret til patienter eller borgere.

Hvilke opgaver løses typisk om natten?

Tillidsrepræsentanter i Kreds Hovedstaden har været med til at lave en liste over opgaver, som vi typisk udfører om natten - som ikke er direkte er relateret til patientens/borgens pleje eller sikkerhed. 

Udfører I opgaver af denne type om natten? Så få aftalt, hvordan I kan få opgaverne ryddet ud fra nattevagten.

 • EWS – efter skema og ikke efter behov
 • Kontrollere dropvogn mhp. opfyldning og udløbsdato (logbog føres)
 • Desinficere tastaturer, skærme og PDA’er i medicinrum (logbog føres)
 • Genstarte stationære pc’er
 • Fylde op i skabe på toiletter og i baderum
 • Fylde madserveringsvogn op
 • Tømme køleskab for madrester
 • Vaske service op
 • Rydde op i køkken, dagligstue, kontorer, toiletter, skyllerum, herunder affaldsposer
 • Låse skydedør op (lige før kl. 06)
 • Lave 5 L kaffe og 5 L kogt vand (lige før kl. 06)
 • Lave ernæringsberegninger
 • Udtømning af div KAD, Dræn osv
 • Flasker med ilt (dosis/rest i flaske) og atmosfærisk luft (rest i flaske) kontrolleres
 • Sørge for, at patienter, der skal til undersøgelse/behandling eller udskrives tidligt, er gjort klar.
 • Tilse infusionspumper, fugtere, sug mm.
 • Skrive plejeforløbsplan/udskrivningsrapport på patienter, der skal udskrives eller hvor der skal bestilles visitator (forudsætning at du kender patienten).
 • Bestille og tage blodprøver på patienter med centrale venekatetre, så svar er klar til stuegang.
 • Tjekke køleskabs/rum – temperatur i medicinrum.
 • Genstarte rovere og PDA
 • Printe etiketter til medicinbægre
 • Oprydning/opfyldning af alle birum (skyllerum, depoter, linnedrum og patienttoilet)
 • Evt om muligt klargøring af stue til patienter, der skal modtages i dagvagten
 • Opfyldning på tomme patientstuer
 • Oprydning i dagligstuen og på gangen
 • Patient- og personalekøleskab efterses (mad uden navn og dato kasseres)
 • Rydde stuer, hvor patient er udskrevet fra, hvis det ikke er nået i dag/aftenvagt
 • Tjekke ilt på trykflaskerne i depotrummet og bestille nye ved behov
 • Evt. vaske patienternes tøj
 • Lave små bøtter/medicinbægre med critic barrierecreme og barrierecreme
 • Lave morgenkaffe/te til dagvagter
 • Printe patientliste til dagvagter og lægge de to kalendere og patientoversigten frem.
 • Afstemme væskeskemaer
 • Tagen røngtenbilleder, der først skal bruges op ad formiddagen
 • Give 2-stof-behandling 4 gange i døgnet. Det betyder fuldt arbejde med sygepleje i natten. Skal de 2 gange være om natten?
 • Afkalkning af kaffemaskine