Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Modstand mod at ændre vaner i nattevagterne

Kultur og rutiner er med til at forhindre os i at få sundere nattevagter. Vi er nødt til at tage samtalen på de enkelte arbejdspladser om, hvad vi kan gøre for at beskytte vores helbred mod de skadelige sider ved nattearbejde.

Dilemma mellem 'det vi plejer' og sundere nattevagter 

Kultur og rutiner forhindrer os i at få sundere nattevagter.

Almindelige indsigelser mod at ændre arbejdsopgaverne og organiseringen: 

- Vi plejer at fylde op om natten, for vi har ikke tid om dagen.

- Jeg skal være aktiv om natten for ikke at falde i søvn.

- Jeg vil hellere arbejde mange nætter i træk. Så er det overstået.

Sådan får I sundere nattevagter

1. Tal med hinanden, med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og med ledelsen om, at I ønsker at minimere jeres helbredsrisici ved natarbejde. 

2. Aftal, hvordan I arbejde sammen om indsatsen  i den kommende tid. 

3. Undersøg, om I selv fastholder en usund kultur omkring jeres nattevagter. Drøft f.eks. disse typiske udsagn om nattevagter:

"Jeg kan da ikke bare sidde og glo ud i luften, når jeg er på arbejde. Så føler jeg mig doven."

  • Er det OK at føle sig doven, hvis det er bedre for helbredet?

"Jeg bliver alt for træt, hvis jeg ikke laver noget."

  • Måske er det helt OK, at I skiftes til at tage en powernap?
  • Er det OK at hvile, selvom nogle vælger ikke at hvile?

"Hvis jeg ikke fylder op nu, så skal dag-/aftenvagterne jo bare gøre det. Og de har nok at lave."

  • Kan det være andre vagtlag/andre faggrupper, der udfører den type af opgaver, uden at de bliver yderligere belastede? Husk: Det handler om alvorlige helbredsrisici for dem, der arbejder om natten. 

"Jeg vil hellere arbejde mange nætter i træk. Så er det overstået, og det har jeg altid gjort."

  • Hvordan kan vi kombinere vores sundhed på den lange bane med mængden af nattevagter?

"Vi kan ikke ”rulle” fra nattevagt til dagvagt. Så føles det som om, vi aldrig har fri."

  • Hvordan kan vi kombinere vores sundhed og fritidsliv med anbefalede rul?

4. Læg nu en plan for, hvordan I konkret vil ændre vaner og komme af med opgaver om natten, som ikke er direkte relateret til pleje eller patientsikkerhed.