Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Gældende FEA-aftale i Region Hovedstaden

Se Kreds Hovedstadens aftale med Region Hovedstaden om Frivilligt Ekstraarbejde.

FEA gældende til 31. december 2023

DSR Kreds Hovedstaden indgik en aftale med Region Hovedstaden om Frivilligt Ekstraarbejde. Den trådte i kraft 1. maj 2022.

Løser ikke problemets kerne
Der mangler sygeplejersker på regionens hospitaler. Det er et alvorligt problem, som går ud over både patienternes sikkerhed og sygeplejerskernes arbejdsmiljø. 

Vi har indgået aftalen om FEA med regionen samtidig med en klar udmelding fra vores side, om at en aftale om frivilligt ekstraarbejde ikke adresserer problemets kerne. Problemets kerne er, som vi alle ved, for få sygeplejersker i forhold til behovet for og kravene til sygeplejerskerne. 

Hvis mangelsituationen skal løses, er det nødvendigt at fastholde sygeplejerskerne på regionens arbejdspladser. Højere løn, der svarer til sygeplejerskernes ansvar og kompetencer, er et afgørende element i løsningen. Og det arbejder vi ihærdigt for i kommende drøftelser og forhandlinger med regionen.

Lokal indflydelse skal sikre arbejdsmiljøet
Vi ved også, at et godt arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, der understøtter høj faglighed og tid til patienten er med til at fastholde sygeplejersker på arbejdspladsen og i faget. Derfor skal der værnes om sygeplejerskernes arbejdsmiljø.  

Derfor har vi holdt fast i, at aktivering og anvendelse af FEA-aftalen skal aftales lokalt af fællestillidsrepræsentanten i samarbejde med de lokale TR og sygeplejerskerne. Herudover skal der være en drøftelse af, hvordan FEA påvirker arbejdsmiljøet, og hvad der kan gøres for at få bedre og mere permanente løsninger i forhold til manglen på sygeplejersker. 

FEA skal altid betragtes som en tidsbegrænset nødløsning, der sikrer, at sygeplejersker får en bedre honorering for at afhjælpe situationer med manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer. 

Frivillighed skal sikre dine egne vilkår

Det er vigtigt at fastholde, at selvom din afdeling vælger at tiltræde en aftale om FEA, så er det stadig frivilligt, om man som enkelt person ønsker at tage vagter, der aflønnes i forhold til FEA.

Aftalen gælder fra 1, maj 2022 og udløber 31. december 2023.

Se aftalen her.