Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Den gode modtagelse af nyuddannede sygeplejersker

Horsens nyuddannede

Inspirationskataloget henvender sig til ledelser, TR og AMiR. Formålet med inspirationskataloget er at synliggøre hvorfor introduktionsforløb til nyuddannede skal prioriteres, og med konkrete eksempler illustrere hvordan det kan lade sig gøre i en travl hverdag.  

Det kan være en svær overgang at gå fra at være studerende til at være færdiguddannet sygeplejerske med ansvar for meget syge patienter/borgere. Så svær at hver 12. nyuddannede sygeplejerske har være sygemeldt på grund af psykiske faktorer i arbejdsmiljøet. Det viser en medlemsundersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd blandt 1.120 nyuddannede sygeplejersker.

I en tid hvor der er mangel på sygeplejersker, er det afgørende at arbejdspladserne kan fastholde og rekrutterer de sygeplejersker, der er brug for både til gavn for patient-/borgersikkerheden og for sygeplejerskernes arbejdsmiljø.

Vi ved der er en sammenhæng mellem de nyuddannedes faglige indsats, arbejdsmiljøet og ikke mindst arbejdsglæden. Derfor mener vi i Dansk Sygeplejeråd, kreds Midtjylland, at introduktionsforløb i et højt specialiseret sundhedsvæsen skal prioriteres og planlægges. Hvis man nærer de nyuddannedes faglige stolthed, vil man opleve at de gør en faglig forskel i på de regionale og kommunale arbejdspladser.

Hvis der skal være et tilstrækkeligt antal sygeplejersker i fremtiden, er der brug for at iværksætte en særlig indsats for de nyuddannede, så de får en god start på arbejdslivet og har lyst til at forblive i faget gennem et helt arbejdsliv. Inspirationskataloget peger på en række fokusområde, som vi ved tilsammen bidrager til en god start på sygeplejerskernes arbejdsliv. Derudover har vi vedlagt to gode eksempler fra hverdagen, som I kan lade jer inspire af.

God arbejdslyst!

Inspirationskatalog til leder, TR og AMiR

1
Fakta om de nyuddannede

Spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Sygeplejeråds nyuddannede medlemmer.

Fakta om de nyuddannede
2
Et godt introduktionsforløb - hvad virker?

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland mener, at alle nyuddannede og nyansatte sygeplejersker har brug for introduktion, også selvom de har været studerende på arbejdspladsen eller har erfaring fra tilsvarende ansættelser.

Et godt introduktionsforløb - hvad virker?