Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Ruller vattamponer og vasker kanyler

Sygeplejeeleverne skulle slæbe vand i spande - og til både den lille og store vaskeprøve. Artikler og billeder fra 1950-1959 i anledning af DSR's 125 års jubilæum.

Aalborg Amtssygehus. Sygeplejeelev med læser for en sengeliggende pige.jpg

Slut med opbevaring af psykisk syge

Jørgen Skyttehus fra Psykiatrihistorisk Museum i Brønderslev fortæller om en del af psykiatriens historie i Nordjylland.

I 1957 blev den første rigtige psykiatriske institution i Nordjylland åbnet: Sindssygehospitalet i Brønderslev. Her var der hele 300 pladser til ’længerevarende forløb’ for psykiske patienter.

Inden det åbnede, blev de fleste nordjyske patienter kørt til enten Risskov ved Århus eller til Viborg. Opbevaringsstedet Dåreanstalten, der lå sammen med stiftshospitalet i Aalborg, lukkede nemlig i 1862.

Sammen med det psykiatriske plejehjem Visborggaard ved Hadsund var Sindssygehospitalet i Brønderslev det eneste tilbud i Nordjylland frem til midten af 1960’erne, hvor et statsligt ambulatorie i Aalborg blev åbnet og foretog en del elektrochok. Det blev i 1970 erstattet af Statshospitalet i Aalborg.

Legemsøvelser og tamponrulning

Diætmadlavning og legemsøvelser

”Den teoretiske undervisning foregår i Thisted i de i elevboligen indrettede lokaler, klasseværelse og demonstrationsstue, ligesom der også findes læseværelse med bibliotek. Undervisningen i diætmadlavning og legemsøvelser finder sted på Thisted Gymnasium.”

Rulle tamponer og vaske kanyler

I Dronninglund blev der også både rullet og slebet i 1952: ”Meget af sygeplejerskernes tid gik med at fremstille forbindsstof, vaske gazebind og rulle dem op, rulle vattamponer, vaske sprøjter og kanyler og bagefter slibe kanylerne, så der ikke var modhager på, næste gang de skulle bruges.”

Bolig efter ansættelse

Om en ny funktionærbolig i Brovst hed det: ”Boligen indeholdt 2 2-værelses lejligheder for økonoma og forstanderinde, 5 1½-værelses lejligheder for afdelingssygeplejersker, alle med køkken og bad, desuden er der 8 1-værelses lejligheder for assistenter og 12 værelser for elever og sygehjælpere.”

Kun uddannede hjemmesygeplejersker

Først med ’Lov om hjemmesygepleje’ i 1957 blev det lovpligtigt, at kommunerne etablerede hjemmesygeplejeordninger – eventuelt via fælleskommunale ordninger. Samtidig måtte der nu kun ansættes uddannede sygeplejersker til sygeplejeopgaverne.

Try Højskole reddet af sygeplejersker

Forskoler til sygeplejerskeuddannelsen havde eksisteret siden begyndelsen af 1900-tallet. Men med reformen af sygeplejerskeuddannelsen i 1958 blev forskolen obligatorisk, enten på en sygeplejeskole eller en højskole.

Det så Try Højskole ved Dronninglund som en stor mulighed i en tid, hvor elevtallet var faldende.

Det var dog ikke uden betænkning, at forstanderen P. Sejlund Sørensen tog dette skridt. I en artikel i skolens årsskrift fra 1955 skriver han bl.a.: ”Kan skolen bevare karakter af højskole, når fagkravene skal opfyldes? Eller svigter vi folkehøjskolens idé ved at sælge det egentlig i højskolen for en fyldt skole?” Senere i samme artikel svarer han: ”Fagafdelinger er ikke afgørende for, om der bliver holdt højskole. Vi skal dog have de unge på skole for at kunne tale til dem.”

Der var forskole i Try frem til 1974.

Elever i lukkede sko slæber vand i spande

På Dronninglund Sygehus var det i 1952 elevernes opgave at hente vand:

”Patienterne blev på daværende tidspunkt kun badet én gang om ugen. Det foregik almindeligvis som etagevask i sengen. For at man kunne nå det daglige arbejde, skulle nattevagten være færdig med at vaske alle patienter, inden dagvagten mødte kl. syv. Patienterne blev vækket allerede kl. fem, undertiden før. Arbejdet var ret besværligt. Der var ikke indlagt vand på stuerne. Det blev bragt i spande og hældt op i omdelte vaskefade. Efter morgentoilettet var det elevernes opgave at fjerne vand og fade.”

Dronninglund Sygehus begyndte selv at uddanne elever i 1939.

Datidens elever blev ansat efter behov. På hvert hold var der 3-6 elever. Eleverne arbejdede almindeligvis fra kl. 07 til kl. 13 og igen fra kl. 16 til kl. 19. I vinterhalvåret blev fritimerne om efter- middagen brugt til undervisning.

Lille og store vaskeprøve

Der blev undervist i anatomi, fysiologi, kirurgisk- og medicinsk sygdomslære samt sygeplejelære.

Undervisere var oversygeplejersken og reservelægerne. Eleverne skulle op til såvel mundtlig som skriftlig eksamen. Af praktiske prøver var der den lille og store vaskeprøve. Den første omfattede daglig toilette. Den sidste bestod i sengebadning af en patient. Eksaminatorer var sygehuslægen og oversygeplejersken.

I alle de år, hvor der blev uddannet elever, skulle de spise og bo på sygehuset.

Der blev holdt strengt på uniformsetiketten. Kjole og kappe skulle sidde korrekt. Man måtte kun benytte lukkede sko, der var forsynet med gummihæle.

Ikke til bal på hotellet

På elevgangen var der også justits. Ingen besøg efter kl. 23. Hvis oversygeplejersken fik mistanke om, at forbuddet blev overtrådt, kom hun på inspektionsrunde. Der blev heller ikke set med milde øjne, hvis eleverne dristede sig til bal på det lokale hotel. Flere gange måtte elever stå ret til en reprimande på oversygeplejerskens kontor.

I 1958 blev sygeplejeuddannelsen ændret.

Dronninglund Sygehus afsluttende eksamen 1958

Dronninglund afsluttende eksamen 1958

Der blev holdt strengt på uniformsetiketten. Kjole og kappe skulle sidde korrekt. Man måtte kun benytte lukkede sko, der var forsynet med gummihæle - til gengæld måtte lægen gerne ryge...

Øretæver og spark

Karen Nøhr, fhv. afdelingssygeplejerske på narkoseafdelingen, var ansat på Farsø Sygehus 1956-89:

”Jeg blev ansat, da overlæge Levinsen (1929-59) var på sygehuset. Han var hidsig og kunne godt smække en øretæve. Der var således en gang en sygeplejerske, som fik en øretæve, fordi hun havde glemt at lægge en lapisstift frem. Han kunne også finde på at sparke reservelægerne over benene, hvis der var noget, der drillede ham under en operation.”

Personalets spisestue Hjørring Sygehus 1954
Personalets spisestue Hjørring Sygehus 1954

Overlægens kontor til undersøgelser

Der var pladsproblemer på Farsø Sygehus i 1954:

”I et jubilæumsinterview gav overlæge Levinsen følgende beskrivelse af forholdene: De dage, vi har undersøgelse, bliver mit kontor og det tilstødende lokale anvendt til undersøgelse, og gangen her uden for er venteværelse. Her sidder og går folk så tæt, at sygeplejerskerne næsten ikke kan komme frem eller tilbage.”

 • Aalborg Amtssygehus. Sygeplejerske på en børnestue med tre børn i høje senge
 • Aalborg Amtssygehus. Læge underviser sygeplejeelever i anatomi
 • Et hold nyuddannede sygeplejersker, Hjørring Sygehus 1955.
 • Aalborg Amtssygehus. Sygeplejersker og elever i spisestuen
 • Aalborg Amtssygehus. To sygeplejersker i skyllerummet
 • Aalborg Amtssygehus. Øvelse med Danske Kvinders Beredskab.
 • Aalborg Amtssygehus. Sygeplejeelev med læser for en sengeliggende pige
0
 / 7
 • Aalborg Amtssygehus

  Sygeplejerske på en børnestue med tre børn i høje senge

 • Aalborg Amtssygehus

  Læge underviser sygeplejeelever i anatomi

 • Hjørring Sygehus

  Et hold nyuddannede sygeplejersker, 1955.

 • Aalborg Amtssygehus

  Sygeplejersker og elever i spisestuen

 • Aalborg Amtssygehus

  To sygeplejersker i skyllerummet

 • Aalborg Amtssygehus

  Øvelse med Danske Kvinders Beredskab.

 • Aalborg Amtssygehus

  Sygeplejeelev læser for en sengeliggende pige.

 • Aalborg Amtssygehus. Sygeplejerske på en børnestue med tre børn i høje senge
 • Aalborg Amtssygehus. Læge underviser sygeplejeelever i anatomi
 • Et hold nyuddannede sygeplejersker, Hjørring Sygehus 1955.
 • Aalborg Amtssygehus. Sygeplejersker og elever i spisestuen
 • Aalborg Amtssygehus. To sygeplejersker i skyllerummet
 • Aalborg Amtssygehus. Øvelse med Danske Kvinders Beredskab.
 • Aalborg Amtssygehus. Sygeplejeelev med læser for en sengeliggende pige
Jubilæum ring bred 16-9.png
Se alle artikler og billeder
Cirka en gang om måneden i hele 2024 lægger vi et nyt årti med artikler og billeder fra Dansk Sygeplejeråds og det nordjyske sundhedsvæsens historie. Se det hele via linket efterhånden som det bliver lagt på.