Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

KB har fokus på arbejdsmiljøet

En ny handleplan skal styrke Kreds Nordjyllands arbejde med at bidrage til et sikkert, sundt og fagligt berigende arbejdsmiljø.

Publiceret: 

24. januar 2024

Senest opdateret: 

24. januar 2024

Af:

Carsten Lorenzen

clo@dsr.dk
Knæoperation Capio Aalborg (130).jpg

Foto:

Carsten Lorenzen

I august 2023 vedtog Kredsbestyrelsen en ny arbejdsmiljøstrategi, hvor visionen er, at ”Sygeplejersker har et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet - til gavn for den enkelte sygeplejerske, faget og samfundet.”

Strategien er nu blevet suppleret af en række tiltag, der skal gøre det lettere for både medlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR) at arbejde for et bedre arbejdsmiljø:

 • Handleplan på arbejdsmiljøområdet i Kreds Nordjylland 2024
 • En underside om arbejdsmiljø og rollen som AMiR på Kreds Nordjyllands hjemmeside
 • En arbejdsmiljø”trappe”, der viser de forskellige instanser, der kan hjælpe med at løse eventuelle problemer med arbejdsmiljøet
 • En pjece til nye AMiR
 • Et årshjul for indsatsen

- Medlemmerne er altid velkomne til at henvende sig til kredsen, men vi skal også vejlede dem til at bruge deres AMiR og tillidsrepræsentant, der er tættere på problemstillingerne, så vi ikke skyder gråspurve med kanoner, sagde næstforkvinde Pia Jødal Næss-Schmidt, da de mange nye tiltag blev præsenteret for Kredsbestyrelsen på mødet den 23. januar.

Medlemmerne af Kredsbestyrelsen tog rigtig godt imod de nye tiltag og var især fokuserede på at knytte AMiR tættere til Dansk Sygeplejeråd.

- Vi skal gøre mere for AMiR – fx med mere erfaringsudveksling på tværs, som en af tilbagemeldingerne fra KB’s gruppearbejde lød.

Der blev også peget på, at vi skal huske de private arbejdspladser, hvor udfordringerne kan være lidt anderledes og hvor man ikke på samme måde har et MED-system, men nok en sikkerhedsorganisation.

Der blev også efterlyst et lidt større fokus på, at selv om alle har en opgave i at medvirke til et godt arbejdsmiljø, så er det i sidste ende arbejdsgivernes ansvar.

KB glædede sig også over arbejdsmiljøtrappen (se herunder), som nu forhåbentlig kommer op på alle arbejdspladser i Nordjylland.

Har du et problem med arbejdsmiljøet - bred.png

Arbejdsmiljøtrappe

At skabe et godt arbejdsmiljø er en opgave for alle, men i sidste ende er det arbejdsgivers ansvar.

Det bedste er at få udfordringerne løst lokalt. Det kan desværre ikke altid lade sig gøre, men så er der mulighed for at få sparring eller løfte sagen op på højere niveauer.

Som medlem af Dansk Sygeplejeråd kan du få hjælp med arbejdsmiljøet på mange niveauer og måder, som du kan læse om her.

3 overordnede indsatsområder:

Psykisk arbejdsmiljø - Stor arbejdsmængde og tidspres

 • TRIO (AMiR, TR og leder) arrangementerne vil have fokus på samarbejde, faglighed og fagidentitet
 • At sætte fokus på konsekvenserne af stor arbejdsmængde og tidspres på sygeplejerskernes arbejdspladser, helbredsmæssige konsekvenser, fagligt forsvarlige normeringer og patientsikkerhed.
 • Synliggør for medlemmerne, hvordan de kan få hjælp fra DSR med arbejdsmiljø
 • Udbrede kendskab til lovgivningen og Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø til de tillidsvalgte gennem intro-programmet og tydelighed på hjemmesiden

Øvrigt arbejdsmiljø - Styrke arbejdsmiljø-indsatsen i Kreds Nordjylland

 • Udarbejde materiale til hjemmesiden til gavn for medlemmerne
 • Lave en side for arbejdsmiljørepræsentanterne
 • Kickstarte møderne med sikkerhedslederne på arbejdspladserne igen, for at udveksle problemstillinger, handlinger og styrkelse af samarbejdet
 • Involvere KB i handleplanen
 • Udbrede kendskabet til handleplanen blandt medlemmerne via KB, TR kollegierne og til intro møderne

Arbejdsmiljørepræsentanter - Knytte AMIR tættere til DSR

 • At klæde arbejdsmiljørepræsentanterne på til deres hverv gennem god introduktion
 • At udbyde aktuelle og relevante arbejdsmiljøarrangementer, TRIO arrangementer
 • At arbejde for at knytte AMiR tættere til DSR gennem nyt intro-program, velkomstpjece, opdateret liste over alle AMiR og en AMiR-side på kredsens hjemmeside

Se hele handleplanen her.

Genre Aalborg Kommune februar 2023 (96).jpg
Arbejdsmiljø på Kreds Nordjyllands hjemmeside
Arbejdsmiljøet - både det fysiske og det psykiske - er afgørende for sygeplejerskers trivsel. Derfor har det en høj prioritet i Kreds Nordjylland.