Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sådan arbejder Kreds Nordjylland for dit arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet - både det fysiske og det psykiske - er afgørende for sygeplejerskers trivsel. Derfor har det en høj prioritet i Kreds Nordjylland.

Genre Aalborg Kommune februar 2023 (122).jpg

Foto:

CARSTEN LORENZEN

Arbejdet for et bedre arbejdsmiljø tager udgangspunkt i den strategi, Kredsbestyrelsen har vedtaget - se herunder.

I det daglige står en af kredsens næstforkvinder og en af de faglige konsulenter for at koordinere indsatsen:

Kredsnæstforkvinde Pia Jødal Næss-Schmidt, pij@dsr.dk

Faglig konsulent Lene Linde Pedersen, lel@dsr.dk

Deres arbejde bygger blandt andet på vejledninger fra Arbejdstilsynet, Dansk Sygeplejeråds politikker og undersøgelser samt Kredsbestyrelsens beslutninger.

Arbejdsmiljørepræsentanter

På den enkelte arbejdsplads er arbejdet i MED-udvalget, hvor arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) sammen med andre personalerepræsentanter og ledelsen diskutere de lokale forhold, helt afgørende.

Derfor forsøger Dansk Sygeplejeråd at få valgt så mange sygeplejersker som muligt som AMiR og at uddanne og understøtte deres indsats bedst muligt. Blandt andet ved flere gange om året at invitere den såkaldte trio (tillidsrepræsentant, AMiR og leder) til temadag på kredskontoret.

Se mere her.

Nordjysk arbejdsmiljøstrategi og handleplan
Kredsbestyrelsen i Nordjylland har vedtaget en strategi for, hvordan vi lokalt skal arbejde for bedre arbejdsmiljø for sygeplejerskerne og fulgt strategien op med en handleplan.

Gode råd om arbejdsmiljø fra DSR

Dansk Sygeplejeråd har samlet en lang række råd og anbefalinger om en mange af de største arbejdsmiljøproblemer.

Ordforklaring

AMiR

Der skal ifølge loven altid være en arbejdsmiljørepræsentant (AMiR), men det behøver ikke være en sygeplejerske. Ledelsen har pligt til at sørge for uddannelse af AMiR.

TR/FTR

Som medlem af DSR har de fleste en tillidsrepræsentant (TR) og alle har en fællestillidsrepræsentant (FTR). De er fagforeningens repræsentant og kan hjælpe med stort og småt.

TRIO

TRIO’en er det lokale og uformelle samarbejde mellem AMiR, TR og ledelse. DSR inviterer jævnligt TRIO’en til møder og kurser i arbejdsmiljø.

MED-udvalg

MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Ledelse og medarbejdere har en gensidig pligt til at informere hinanden om og drøfte alle de forhold, der har betydning for arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejde og arbejdsmiljø. Når der fastlægges retningslinjer for disse forhold, har medarbejderne ret til medbestemmelse.

Arbejdspladsvurdering, APV

1
Lovpligtige arbejdspladsvurderinger

Alle arbejdspladser skal udarbejde APV for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, og APV´en skal revideres mindst hvert tredje år.

Arbejdspladsvurdring
2
Fysisk APV

Her kan du læse, hvordan reglerne er om fysisk arbejdspladsvurdring, APV, på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Det fysiske arbejdsmiljø
3
Psykisk APV

Her kan du læse, hvordan en arbejdspladsvurdering af det psykiske arbejdsmiljø foregår hos Arbejdsmiljøweb.

Det psykiske arbejdsmiljø