Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Hvem skal have årets Sygeplejerskepris i DSR Kreds Sjælland?

Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have Årets Sygeplejerskepris 2024! Har du en kollega, som du sætter særlig stor pris på? Så indstil hende eller ham til prisen, som uddeles på kredsens generalforsamling d. 22. oktober 2024. Sygeplejerskeprisen er på 10.000 kr.

Publiceret: 

8. juli 2024

Senest opdateret: 

8. juli 2024

Af:

Lis Mortensen

lm@dsr.dk

Formålet med Sygeplejerskeprisen er:
At anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever.

At synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt.

At anerkende betydningen af et godt, kollegialt fællesskab på arbejdspladsen.

Prisen uddeles til en sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, som har gjort en særlig indsats på et område, eller som har gjort en forskel på arbejdspladsen som en god kollega/gode kollegaer.

Både den der indstiller en kollega til prisen, og den indstillede skal være medlem af Kreds Sjælland, ligesom arbejdspladsen skal være beliggende i kredsen.

I kan sagtens være flere, der indsender indstillingen, ligesom der også kan indstilles en gruppe af sygeplejerske som modtagere af prisen.

Hvordan kan du indstille en kollega til Sygeplejerskeprisen?
Du skal først og fremmest indhente accept fra den, du vil indstille.

Derefter sender du din indstilling til kredsen på sjaelland@dsr.dk

Indstillingen skal indeholde navn, adresse, medlemsnummer og telefonnummer på den indstillede og på dig, der sender indstillingen.

Der skal være en kort beskrivelse af indsatsen, der begrunder til prismodtagelse, herunder hvordan indsatsen har været til gavn for arbejdspladsen, patienter/borgere eller kolleger. Indstillingen må max. fylde en A4-side.

Send din indstilling senest d.19. september 2024.

Hvem beslutter, hvem der skal modtage prisen?
Kredsbestyrelsen nedsætter et bedømmelsesudvalg, som udvælger modtageren blandt de indkomne indstillinger. Kreds Sjælland håber, at alle indstillede deltager i generalforsamlingen – og selvfølgelig især prismodtageren.

Læs politikken for Sygeplejerskeprisen her 

Se link til omtale af Årets modtager af Sygeplejerskeprisen på generalforsamlingen i 2022: Sygeplejerskeprisen 2022 | dsr.dk