Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Tillidsrepræsentant i Kreds Sjælland

På denne side finder du oplysninger og links, der skal hjælpe dig i arbejdet som tillidsrepræsentant for dine kolleger.

Temadag 21. november 23.jpg

Kære TR

Som TR har du en meget vigtig rolle som bindeled mellem og organisationen. Det er derfor vigtigt, at du har den nødvendige viden og selvfølgelig også relevante redskaber for at kunne varetage dit hverv. For at gøre det lettere for sig at finde, hvad du har brug for, har vi her samlet både konkret viden og links til andre relevante sites.

Arrangementer for tillidsvalgte i Sjælland

Vi vil opfordre dig til at deltage i vores arrangementer i kredsen, som tilbyder dig kompetenceudvikling inden for relevante emner. Husk at søge om fri hos din arbejdsgiver i god tid, så du er sikker på at kunne deltage.

Sparring og supervision

Du kan som TR have brug for sparring eller supervision i forhold til konkrete problemstillinger eller i sager på arbejdspladsen. Er du TR, opfordrer vi dig til at henvende dig til din FTR eller i TR-kollegiet. Du har naturligvis også mulighed for at henvende dig til den faglige konsulent i kredsen, som varetager dit område:

Find de faglige konsulenter her.

Har du behov for politisk sparring, kan du også kontakte den politiske ledelse i Kreds Sjælland direkte her.

Læring i praksis

Som nyvalgt TR vil din FTR og faglige konsulent følge din læringsproces og bidrage som rollemodel i din kompetenceudvikling. Når du har været på grunduddannelse, har du en opfølgningssamtale med din konsulent i kredsen. Her aftaler vi i fællesskab, hvad du har brug for i din rolle som TR, og hvordan din faglige konsulent kan hjælpe dig med at skabe sammenhæng mellem de forskellige kurser/e-learning/temadage og praksis.

TR-kompasset

TR-kompasset

På den centrale del af DSR.DK har vi samlet alle relevante regler og vejledninger for de tillidsvalgte i Dansk Sygeplejeråd.

TR-kompasset
Sådan bliver du synlig TR på arbejdspladsen

Du repræsenterer DSR på din arbejdsplads. Det er vigtigt, at dine medlemmer oplever, at du som TR er nem at komme i kontakt med, når de har spørgsmål eller problemstillinger, som du skal være med til at løse. Få ideer til hvordan du kan skabe relationer, være åben og inviterende til dialog.

Synlighed på arbejdspladsen
Ny TR eller TR-suppleant

Som ny TR eller som TR suppleant i DSR har du sikkert mange spørgsmål til din nye rolle og ståsted i DSR. Her får du hjælp til at komme godt i gang.

Ny TR eller TR-suppleant

Plakater og skabeloner

Et brev, du kan give nye kolleger eller medlemmer, så de ved, hvem deres tillidsrepræsentant er, og hvordan de kommer i kontakt med dig.

Et brev, du kan give nye sygeplejestuderende på arbejdspladsen, så de ved, hvem deres tillidsrepræsentant er, og hvordan de kommer i kontakt med dig.

Her finder du en skabelon, så du let kan lave et nyhedsbrev til dine kolleger.

Her finder du en skabelon til at hænge på opslagstavlen, så dine medlemmer altid let kan komme i kontakt med dig.

Løn og arbejdsvilkår

Landsdækkende om løn mv.

Her finder du meget mere om sygeplejerskers løn, arbejdsvilkår, links til overenskomster, barselsregler og meget andet.

Løn og arbejdsvilkår
Lønberegner

Prøv Sundhedskartellets lønberegner, der kan give en god indikation på, hvad en sygeplejerske skal have i løn ved fx jobskifte.

Lønberegner

Vejledninger til TR/FTR

Individuelle lønforhandlinger

Vejledning for TR og FTR om lokal procedure ved individuelle lønforhandlinger.

Individuel lønforhandling
Arbejdstidsaftale region

Vejledning for TR og FTR i arbejdstidsaftalen med Danske Regioner.

Arbejdstidsaftaler region
Arbejdstidsaftale kommuner

Vejledning for TR og FTR i arbejdstidsaftalen med Kommunernes Landsforening.

Arbejdstidsaftaler kommuner
Aktivitetskalender beskåret

Aktivitetskalender

Kreds Sjælland holder jævnligt møder for alle tillidsvalgte - både TR, FTR og AMiR.

Vi har også intromøder for alle nyvalgte.

Se det hele i aktivitetskalenderen.

Skærm TR.jpg
Arrangementer for tillidsvalgte
Find og tilmeld dig vores møder og arrangementer for TR, FTR og AMiR i arrangementskalenderen via linket her. Husk at krydse af for TR/FTR eller AMiR yderst til højre.

Lokale politikker

For DSR Kreds Sjælland er TR centrale aktører på de enkelte arbejdspladser til varetagelse af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser individuelt som kollektivt. Læs den samlede politik for Tillidsrepræsentanter i Kreds Sjælland via linket.

For DSR Kreds Sjælland er FTR på de regionale og kommunale arbejdspladser i kredsen meget vigtige ambassadører for DSR og frontfigurer på de enkelte arbejdspladser/kommuner til varetagelse af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser på såvel det kollektive som individuelle niveau.

Læs politikken for, hvordan kredsforpersonen kan uddelegere forhandlingskompetencen til TR og FTR, når det skønnes formålstjenstligt.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil bidrage mærkbart og synligt til, at sygeplejersker trives i deres job, er beriget af deres arbejde og oplever retfærdighed, respekt og anerkendelse i deres samarbejdsrelationer. Læs hele Arbejdsmiljøpolitikken via linket.

Lønpolitikken og de lønpolitiske strategier er gældende for forhandlinger for sygeplejersker, sundhedsplejersker og radiografer ansat på basisoverenskomster i kommunerne og regionen. Via linket finder du en vejledning til alle fælles- og tillidsrepræsentanter (FTR og TR) i kredsen.