Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Tillidsvalgt i Kreds Sjælland

Denne side er for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Kreds Sjælland.

Emblemer

Velkommen til Kreds Sjællands informationssider for TR/FTR/AMIR.

Her finder du information om arrangementer i kredsen, forhåndsaftaler, lokale politikker og meget mere, som er relevant for dit tillidshverv.

Du kan også finde information om valg til tillidsrepræsentant og relevante kontaktoplysninger.

Vi håber, at informationerne er anvendelige – og husk, at hvis du savner information, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Find din tillidsrepræsentant
Kontaktoplysninger på Dansk Sygeplejeråds fællestillidsrepræsentanter (FTR) på de sjællandske arbejdspladser og link til, hvor du finder tillidsrepræsentanten (TR) på netop din arbejdsplads.
Temadag 21. november 23.jpg

Tillidsrepræsentant (TR)

Som TR har du en meget vigtig rolle som bindeled mellem og organisationen. På denne side har vi samlet al relevant information til dig som TR i Kreds Sjælland.

FTR oktober 23.jpg

Fællestillidsrepræsentant (FTR)

Som FTR har du en nøglefunktion både i TR-kollegiet, i samarbejdet kredsen og med ledelsen på din arbejdsplads. Vi har samlet al relevant information for dit arbejde via dette link.

Deltagere rettet.jpg

Arbejdsmiljørepræsentant (AMiR)

Som AMiR er du valgt til at medvirke til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Vi har samlet al relevant information for dit arbejde via dette link.

Lokale politikker

For DSR Kreds Sjælland er TR centrale aktører på de enkelte arbejdspladser til varetagelse af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser individuelt som kollektivt. Læs den samlede politik for Tillidsrepræsentanter i Kreds Sjælland via linket.

For DSR Kreds Sjælland er FTR på de regionale og kommunale arbejdspladser i kredsen meget vigtige ambassadører for DSR og frontfigurer på de enkelte arbejdspladser/kommuner til varetagelse af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser på såvel det kollektive som individuelle niveau.

Læs politikken for, hvordan kredsforpersonen kan uddelegere forhandlingskompetencen til TR og FTR, når det skønnes formålstjenstligt.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland vil bidrage mærkbart og synligt til, at sygeplejersker trives i deres job, er beriget af deres arbejde og oplever retfærdighed, respekt og anerkendelse i deres samarbejdsrelationer. Læs hele Arbejdsmiljøpolitikken via linket.

Lønpolitikken og de lønpolitiske strategier er gældende for forhandlinger for sygeplejersker, sundhedsplejersker og radiografer ansat på basisoverenskomster i kommunerne og regionen. Via linket finder du en vejledning til alle fælles- og tillidsrepræsentanter (FTR og TR) i kredsen.

Skærm TR.jpg
Arrangementer for tillidsvalgte
Find og tilmeld dig vores møder og arrangementer for TR, FTR og AMiR i arrangementskalenderen via linket her. Husk at krydse af for TR/FTR eller AMiR yderst til højre.

TR- og AMiR-kompas

TR-kompasset

Vejledninger, nyttige links og anden hjælp til dig som tillidsrepræsentant.

TR-kompasset
FTR-kompas

Vejledninger, nyttige links og anden hjælp til dig som fællestillidsrepræsentant.

FTR-kompasset
AMiR-kompasset

Vejledninger, nyttige links og anden hjælp til dig som arbejdsmiljørepræsentant.

AMiR - repræsentant for arbejdsmiljø
FAQ om Den Dansk Model og overenskomsterne
Den Danske Model er en betegnelse for den særlige måde, arbejdsmarkedet er indrettet på i Danmark. Her aftales løn og arbejdsvilkår normal direkte mellem arbejdsmarkedets parter - arbejdsgivere og fagforeninger. Vi har forsøgt at samle nogle af de mest udbredte spørgsmål om Den Danske Model i denne FAQ.
Aktivitetskalender beskåret

Aktivitetskalender

Kreds Sjælland holder jævnligt møder for alle tillidsvalgte - både TR, FTR og AMiR.

Vi har også intromøder for alle nyvalgte.

Se det hele i aktivitetskalenderen.

Kreds Sjælland

7021 1664

sjaelland@dsr.dk
Telefontider

Mandag:    9.00 - 14.00
Tirsdag:    13.00 - 16.00
Onsdag:    9.00 - 14.00
Torsdag:   13.00 - 16.00
Fredag:     9.00 - 13.00

Telefonen er lukket alle dage
i tidsrummet 11.45-12.15.

Åbningstider

Mandag:  8.30 - 15.30
Tirsdag:   8.30 - 15.30
Onsdag:   8.30 - 15.30
Torsdag:  12.00 - 16.00
Fredag:    9.00 - 13.00

Adresse:
Møllevej 15
4140 Borup

CVR 30973461

GLN 5790001660185

Mød os på sociale medier