Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Den politiske ledelse i Kreds Syddanmark

Kontaktoplysninger, ansvarsområder, indsatser.

58893655

Foto:

Stig Vognaes

I Syddanmark består den politiske ledelse af fem, som er valgt af medlemmerne ved urafstemning i november 2021. Valgperioden er fire år. 

Den politiske ledelse

John Christiansen, kredsformand
Camilla Duus Guldberg Smith, 1.kredsnæstforperson 
Helle Kruse Hansen, kredsnæstforkvinde 
Louise Gjervig Lehn, kredsnæstforperson
Anja Skovgaard Nissen, kredsnæstforkvinde

Kredsbestyrelsen i Syddanmark

Kredsbestyrelsen er valgt af medlemmerne ved urafstemning ligeledes i november 2021. 

Du kan se din kredsbestyrelse her

Kontakt og ansvarsområder

Kredsformand

1. kredsnæstforperson

Kredsnæstforkvinde

Kredsnæstforperson

Kredsnæstforkvinde