Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kredsbestyrelsen i Syddanmark

Kontakt bestyrelsen og læs om det arbejde, vi gør for dig og sygeplejersker i kredsen.

60376075

Kreds Syddanmarks bestyrelse

Det politiske hold er sammensat af kredsbestyrelsen og en politisk ledelse - i alt 30, valgt af og blandt kredsens medlemmer. Den politiske ledelse består af kredsformand samt fire kredsnæstforkvinder/-personer. Kredsbestyrelsen er valgt i en fireårig periode fra november 2021.

Det politiske arbejde i Kreds Syddanmark sætter retning for kredsens lokale politikker og strategier. På kredsbestyrelsesmøderne diskuteres derfor også, hvordan politikker kan omsættes til konkrete handlinger til gavn for medlemmerne.

De omsatte politikker og strategier udmøntes af såvel de sygeplejefaglige som administrative medarbejdere på kontoret, ligesom der tages højde for politikkerne i forhold til eksterne samarbejdspartnere i blandt andet kommunerne og regionen.

Kontakt bestyrelsen

Hvis du har brug for at kontakte medlemmer af bestyrelsen, kan du henvende dig til kredskontoret.

Den politiske ledelse

Den politiske ledelse består af en kredsformand og fire kredsnæstforpersoner/-kvinder.

Kontakt den politiske ledelse

Kredsbestyrelsen 2021-2025

Årsplan

Bestyrelsens møder 2024

Bestyrelsens møder 2024

Dagsorden

Aktuel dagsorden

Syddanmark KB Dagsorden 06.05.2024

Referater

Seneste referat

Syddanmark KB Referat 15.04.2024

Har du spørgsmål?

Kontakt den politiske ledelse.

Den politiske ledelse i Kreds Syddanmark
Indsatsområder

Den politiske ledelse drøfter lokalpolitiske emner og iværksætter indsatser for at styrke samarbejdet og udvikle tiltag til gavn for dig som medlem af DSR.

Indsatsområder
Generalforsamling

Kredsen holder generalforsamling hvert andet år, næste gang i 2024.

Generalforsamling
Arrangementer i Syddanmark

Her finder du faglige og sociale arrangementer - du kan også deltage i flere af FH's arrangementer.

Kommende arrangementer

Vores kredsbestyrelse er på mange måder Kreds Syddanmarks politiske hjerte. Det er her, vi beslutter kredsens politik, og det er her vi lægger linjen for kredsens politiske virke.

John Christiansen Kredsformand