Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Forhåndsaftaler

Forhåndsaftaler indgået af Dansk Sygeplejeråd og arbejdsgivere i Syddanmark. Individuelle aftaler fremgår ikke af oversigten.

Forhåndsaftaler

En forhåndsaftale er en aftale om udmøntning af decentrale midler. Altså en måde at sikre, at de overenskomstaftalte lønkroner, der lokalt skal udbetales for de enkelte medarbejdere, rent faktisk også bliver det. 

På siden her finder du de forhåndsaftaler, som er indgået for sygeplejersker i basisstillinger på det regionale og det kommunale område i Syddanmark, samt for Syddansk Sundhedstjeneste i Slesvig.

Ved aftaler på lederområdet, kontakt Lederforeningen.

Vil du vide mere

Du kan spørge din tillidsrepræsentant om de lokale aftaler for basisstillingerne. Har du ikke en tillidsrepræsentant, kan du kontakte kredskontoret.

Kontakt Kreds Syddanmark

 

Øvrige forhåndsaftaler
Øvrige forhåndsaftaler