Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Løn og arbejdsvilkår

Sygeplejerskers arbejdsvilkår handler både om løn og de forhold, du arbejder under.

Løn og arbejdsvilkår

Sygeplejerskers arbejdsvilkår handler både om løn og de forhold, du arbejder under. Her har vi samlet nogle af de punkter, der handler om netop det.

Det er vigtigt, at du får den rette løn og de tillæg, der er forhandlet ved overenskomstforhandlingerne, samt tillæg der er eventuelt er aftalt lokalt. Det er typisk din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn.

Det er ledelsens opgave og ansvar at udarbejde vagtplaner, som sikrer at overenskomst, arbejdstidsaftale, arbejdsmiljøbestemmelser og aftale om hviletid og fridøgn overholdes.

Få hjælp

Der er mange regler at sætte sig ind i, og er du i tvivl, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller kontakte Kreds Syddanmark – din lokale afdeling af Dansk Sygeplejeråd.

Du kan også læse om arbejdstidsaftalen, der gælder for dit område, i linket for arbejdstidsaftalen. Her kan du finde svar på mange spørgsmål.

Det er din tillidsvalgte på arbejdspladsen eller Kreds Syddanmark som har indgået de forhåndsaftaler, der beskriver, hvilke funktions-/kvalifikationstillæg, der gives på din afdeling eller dit område. Nogle steder er der også aftalt kompetencetillæg. Hvis du er du i tvivl, så spørg din tillidsrepræsentant eller Kreds Syddanmark.

En sygeplejerske udfylder et dokument.

Foto:

Søren Svendsen

Forhåndsaftaler

Her finder du de lokalt indgåede forhåndsaftaler i Kreds Syddanmark.