Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Forkant

Mobning mod leder anerkendt som arbejdsskade

En sag om mobning mod en ledende sygeplejerske er blevet anerkendt som arbejdsskade. Lederforeningen opfordrer sine ledere til at tage eget arbejdsmiljø alvorligt. Og ekspert i mobning taler om et mørketal for mobning af ledere.

Forkant 2022 nr. 1, s. Side 8 - 9

Af:

Thomas Garlov, Journalist, thg@dsr.dk

mobninglille

Mobningen havde stået på gennem længere tid. Vel op mod et år. Medarbejderne talte grimt og nedladende om deres leder. Ikke bare i dagligdagen, men også offentligt på de sociale medier.
     Så grimt, at det ikke kunne undgå at påvirke. Og så grimt, at det til sidst satte sig på sjælen, og den ledende sygeplejerske måtte fratræde sin stilling.
     Nu har Arbejdsmarkeds Erhvervssikring afgjort, at der er tale om så tydelig mobning fra medarbejdernes side, at lederen har fået en arbejdsskade. 

„Det er en vigtig afgørelse. For det første er det en anerkendelse til vores medlem om, at man kan blive udsat for så hårdt et arbejdsmiljø som leder, at det slet ikke er rimeligt. Men afgørelsen er også et vigtigt signal til os andre ledere om, at vi også har et helt rimeligt krav om at blive behandlet ordentligt. Vi skal ikke være supermennesker,“ siger Marie Rosbjerg, der er næstformand i Lederforeningen.

Eva Gemzøe Mikkelsen, erhvervspsykolog og lektor på Syddansk Universitet og ekspert i mobning og konflikter på arbejdspladser, peger på, at mobning mod ledere desværre ikke er ukendt.

„Men jeg er jo nødt til at tilføje, at der desværre ikke er meget fokus på den mobning, der foregår nedefra og op. Det har bl.a. den konsekvens, at mobbede ledere kan tænke, at når det rammer dem, er det fordi de er svage. Der kan også være en forventning hos lederen selv og andre, at de selv skal løse problemet. Derfor skjuler nogle måske mobningen for deres lederkolleger. Dermed får de ikke den rådgivning og støtte, de har brug for, for at håndtere situationen. Mobning påvirker dig på samme måde, om du er leder eller medarbejder,“ siger Eva Gemzøe Mikkelsen, som opfordrer til, at der kommer mere åbenhed også om den mobning, der sker fra medarbejdere overfor ledere.

Hver tiende mobbesag

Eksperter vurderer, at omkring hver tiende mobbesag handler om medarbejdere, der udsætter deres leder for mobning.
     Eva Gemzøe Mikkelsen peger på, at nye ledere kan risikere at blive udsat for mobning i forbindelse med deres forfremmelse, hvor de som ikke fik stillingen, mobber dem. Ledere der skal gennemføre organisatoriske forandringer, er også i risiko for at komme i konflikt med enkelte medarbejdere, eller teams som modsætter sig forandringen.
     I optrappede konflikter kan begge parter ende med at føle sig mobbet – også ledere. Der er også eksempler på at medarbejdere, der ikke bryder sig om en leder eller dét lederen gør, kan bagtale vedkommende eller sabotere dennes arbejde.

Støtte er afgørende

Når ledere er i konflikt med medarbejdere eller mobbes, er det afgørende, at de får støtte til at håndtere situationen.

„Hvis der er fokus på mobning i organisationen, herunder at ledere også kan rammes, og at man har en klar og åben procedure for, hvad man gør i de situationer – ja, så bliver det lettere at reagere. Og det gælder naturligvis både for medarbejdere og for ledere,“ siger Eva Gemzøe Mikkelsen og tilføjer:

„Det er fantastisk, når jeg som erhvervspsykolog møder organisationer, hvor mobning og andre krænkende handlinger er på dagsordenen. Hvor man taler om de svære ting – også på lederniveau. Det skaber stærke organisationer, når ledere føler, at de risikofrit kan tale om og sparre med lederkolleger om, hvordan de skal tackle svære situationer som konflikter og mobning fra medarbejdere – eller mobning mellem medarbejdere. Derfor er arbejdet med at skabe psykologisk tryghed vigtig for at undgå og forebygge mobning.“

I den konkrete sag i Lederforeningen, er den ledende sygeplejerske stadigvæk mærket af mobningen også nu lang tid efter, at den er foregået.

„Det var som om, at det aldrig stoppede, da det skete. Det stod på i et års tid. Jeg oplevede pludselig en form for chok. Mobningen kunne faktisk mærkes direkte i kroppen. I dag kan jeg mærke, at jeg er blevet mere sårbar. Jeg bliver let bange for, at det hele starter forfra. Men jeg håber, at jeg stille og roligt får glæden ved ledelse tilbage,“ siger lederen, som ikke ønsker sit navn frem.

Myndighederne overvejer nu, om den ledende sygeplejerske skal have en lægefaglig udredning for at vurdere, om der kan blive tale om varige skader.