Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Månedens bog:
Vi skal passe bedre på chefen!

Med denne måneds ledelsesbog får du mulighed for masser af læring og inspiration, lyder det fra vores anmelder, Tom Ekeroth, der har læst bogen, der sætter fokus på, hvem der skal passe på chefen...?

bog (1)

Ledelsesbøger og podcasts anmeldes af journalist og tidligere chefredaktør Tom Ekeroth

Denne måneds bog:

Lill Palmblad og Louise Dinesen: Hvem passer på chefen? Bogen om ledertrivsel. 
194 sider. 299,00 kr. Dansk Psykologisk Forlag.

Af Tom Ekeroth 

Lederrollen har været under voldsom forvandling de sidste tyve år. Man kan ikke længere som leder forholde sig til et hierarki – de er blæst væk. Man skal være nærværende, drage omsorg for sine medarbejdere og udvikle dem, man skal kunne lede opad, nedad og sidelæns. Og så skal man være woke, bevidst om bias, have en bevidsthed om vilde problemer, kunne tackle en shitstorm. Plus selvfølgelig præstere i forhold til brugere, borgere og bundlinje.

Mon ikke der stadig er en holdning om, at det skal man kunne klare alene med et smil, når man nu har fået magten, æren og pengene?

Men nej, sådan er det ikke. Virksomhederne og organisationerne er ikke gode til at passe på deres leder, og det er på alle niveauer. Og det skal der laves om på, mener forfatterne til bogen ”Hvem passer på chefen?”

De to forfattere, som begge har en baggrund som erhvervspsykologer, gennemgår lovgivningen, arbejdsmiljø, medarbejdernes rolle, livet i ledergruppen. Ledertrivsel i praksis, hvad skaber trivsel, hvad skaber mistrivsel, strategisk forebyggelse og epilogen ”Vejen til ledertrivsel går ikke gennem lederen selv” – bogens hovedbudskab.

Og så lige til dem, der tænker: ”Hvad skal det nu til – er ledere blevet nogle pivedyr?”. Nej, slet ikke. De er jo banalt skrevet mennesker, men det glemmer man ofte, når receptionen er overstået. Det er selvfølgelig skidt, for ledere i trivsel er bedre ledere. Og det er godt for organisationen, for nu at nævne noget jordstrygende.

Det kan du bruge bogen til: Læs den og vær uenig, så er du heldig. Læs den, vær enig, så er der masse af læring og inspiration i ”Bogen om ledertrivsel”, som den med rette kalder sig.

vægt

Ledergruppen på vægten

I månedens bog kigger forfatterne blandt andet ind i ledergruppens særlige rolle i forhold til trivsel.

Forfatterne opstiller således en række beskyttende og belastende faktorer.

Eksempler på beskyttende og belastende faktorer

1
Beskyttende faktorer

For eksempel: Ledelseskvalitet fra lederes leder - Psykologisk tryghed som fundament - Kendt formål og det, ledergruppen skal være sammen om - Klare bestillinger, fokuseret kommunikation, udnyttelse af forskelligheder, gode beslutningsprocesser. (eksempler hentet fra bogen)

2
Belastende faktorer

For eksempel: Magtkampe - Intern konkurrence - Konflikter - Passiv-aggressiv adfærd - Manglende inklusion og plads til forskelligheder. (eksempler hentet fra bogen)